නාඋල පාරක් ගිලා බසී පවුල් 100කට ගමනාගමන බාධා | දිනමිණ


 

නාඋල පාරක් ගිලා බසී පවුල් 100කට ගමනාගමන බාධා

නාඋල ඇළහැර මාර්ගයේ සිට ඇල්හේන මාර්ගය දක්වා දිවෙන අතුරු මාර්ගයේ කොටසක් ගිලාබැස ඇතැයි ප්‍රදේශවාසීහු පවසති.

පවුල් සියයකට ආසන්න පිරිසක් දෛනිකව භාවිතයට ගන්නා මෙම මාර්ගය ආසන්නයෙන් ගලා බසිනා ඇළක ඉවුරු ඛාදනය හේතුවෙන් මාර්ගයට යොදා ඇති කොන්ක්‍රීට් කොටසක් ගිලාබැස තිබේ. මේ හේතුවෙන් මාර්ගය හරහා රථ වාහන ධාවනය ඉතා අවදානම් වී ඇති බවත් මාර්ගය හරහා කිසිදු රථ වාහනයක් ගමන් කිරීම දුෂ්කර වී ඇති බවත් ගම්මු පවසති. ගිලා බැස ඇති මෙම මාර්ගය කඩිනමින් පිළිසකර කර දෙන මෙන් ප්‍රදේශවාසීහු බලධාරීන්ගෙන් ඉල්ලා සිටිති.

 

ඉන්දික අරුණ කුමාර - නාඋල

නව අදහස දක්වන්න