දිළිඳු පවුල් 7කට නිවාස | දිනමිණ


 

දිළිඳු පවුල් 7කට නිවාස

සෞභාග්‍යා නිවාස වැඩසටහන යටතේ මාතර, දෙවිනුවර ප්‍රාදේශීය ලේකම් කොට්ඨාසයේ අඩු ආදායම්ලාභී සමෘද්ධි පවුල් අතුරින් තෝරාගත් පවුල් 07ක් සඳහා නිවාස ඉදි කර දීම මේ වන විට ආරම්භ කර තිබේ.

මෙහි දී වැන්දඹු සමෘද්ධි පවුල්, විශේෂ අවශ්‍යතා සහිත පුද්ගලයන් සිටින සමෘද්ධි පවුල්, නිධන්ගත රෝගවලින් පෙළෙන පුද්ගලයන් ඇතුළත් සමෘද්ධි පවුල් සහ අනාරක්ෂිතව වාසය කරන දරුවන් සිටින සමෘද්ධි පවුල් වලින් මෙම තෝරා ගැනීම් සිදු කර ඇත.

සමෘද්ධි සංවර්ධන දෙපාර්තමේන්තුවේ සමාජ ආරක්ෂණ අරමුදලේ මූල්‍ය ප්‍රතිපාදන මත එක් නිවෙසක් සඳහා රුපියල් ලක්ෂ 2ක මූලික වියදමක් සහ බාහිර ආධාර දායකත්වයන් යොදා ගනිමින් රුපියල් ලක්ෂ හයකට වඩා වැඩි වටිනාකමකින් යුක්තව ඉදිකෙරෙන මෙම නිවාස එළඹෙන දෙසැම්බර් මස ජනතා අයිතියට පත් කිරීමට නියමිතය.

තමරසිරි විජේසේකර - දෙයියන්දර සමූහ

නව අදහස දක්වන්න