ආයුර්වේද බෙහෙත් ශාලාව විවෘත කරයි | දිනමිණ


 

ආයුර්වේද බෙහෙත් ශාලාව විවෘත කරයි

මැදකොළඹ උතුරු කොච්චිකඩේ නාගරික ආසනයේ කොළඹ මහ නගර සභාව මඟින් අනුර සුජීව වීරවර්ධන නාගරික මන්ත්‍රීවරයාගේ යෝජනාවක් අනුව ඉදි කරන ලද ආයුර්වේද බෙහෙත් ශාලාව කොළඹ පුරපතිනි රෝසි සේනානායක මහත්මිය අතින් එහි සමරු ඵලකය නිරාවරණය කරද්දී. අනුර සුජීව වීරවර්ධන, රෝසි සේනානායක, තරංග ශානක අතුරලිය, ආයුර්වේද වෛද්‍ය කේ. මාරසිංහ යන මහත්වරුද මෙහි වෙති.

ඡායාරූපය - ආරියරත්න ගනේගොඩ

මැදකොළඹ සමූහ

නව අදහස දක්වන්න