අම්බලන්තොට ඡන්ද පෝස්ටර් ඉවත් කරයි | දිනමිණ


 

අම්බලන්තොට ඡන්ද පෝස්ටර් ඉවත් කරයි

මැතිවරණ නීති උල්ලංඝනය කරමින් අම්බලන්තොට නගරයේ හා ඒ අවට ප්‍රදේශ තුළ කටවුට් හා පෝස්ටර් ඉවත් කිරීම අම්බලන්තොට පොලීසිය මඟින් පසුගියදා (31) සිදු කළ අයුරුයි මේ.

රාහුල් සමන්ත හෙට්ටිආරච්චි - අම්බලන්තොට සමූහ

 

නව අදහස දක්වන්න