අභාවයන් | දිනමිණ


 

අභාවයන්

ප්‍රේමරත්න ඒ.ඩී. (විශ්‍රාමික සේවක වී.ඩී.ටී. දිනමිණ කර්තෘ මණ්ඩලය - ලේක්හවුස්) - තිලකා මුදලිගේ මහත්මියගේ ආදරණීය ස්වාමිපුරුෂයා වූද,​ කමල්,​ දිස්නා,​ ප්‍රසාදිනී සහ ලක්නාත් ගේ (ලේක්හවුස් - ගබඩා අංශය) දයාබර පියාණන් වූද,​ කුමාරි,​ ගාමිණී,​ අරුණ සහ ශාලිකාගේ දයාබර මාමණ්ඩිය වූ,​ දිනමිණ වී.ඩී.ටී. අංශයේ විශ්‍රාමික ඒ.ඩී. ප්‍රේමරත්න මහතා අභාවප්‍රාප්ත වූයෙන්,​ ඒ පිළිබඳ අවසන් කටයුතු 5 වන බදාදා සවස 6.00 ට ගොඩිගමුව සුසාන භූමියේදී සිදු කෙරේ. අංක 712/​A,​ ඇඹිල්ලවත්ත පාර,​ කටුවාවල මාවත,​ බොරලැස්ගමුව.042887

සිංහ ජේ.එම්. තිවංක ජයසූරිය මැතිතුමා - කරුණා වීරකෝන් ජයසූරිය මහත්මියගේ ආදරණීය ස්වාමිපුරුෂයා වූද,​ කමනි දේවප්‍රිය,​ ලේඛා සහ චානකගේ ආදරණීය පියාණන් වූද,​ ඉන්දික ශාන්ති සමරසිංහ සහ ප්‍රදීපාගේ මාමණ්ඩිය වූද,​ තරුෂ,​ හංසි,​ කල්ප,​ ප්‍රමෝදනී,​ චානිකා,​ හිරුණි,​ අශක,​ නිසඳු සහ රුවන්‍යා යන අයගේ සීයා වූද,​ රක්වාන සිංහ සමාජයේ හිටපු සභාපති සහ රත්නපුර සිංහ සමාජය අධ්‍යක්ෂ සාමවිනිසුරු ප්‍රසිද්ධ නොතාරිස් සිංහ ජේ. එම්. තිවංක ජයසූරිය මැතිතුමා අභාවප්‍රාප්ත විය. අවසන් කටයුතු අගෝස්තු 06 බ්‍රහස්පතින්දා සවස 5.00 ට රත්නපුර නගර සභා ආදාහනාගාරයේදී සිදු කෙරේ. 158/​1,​ වෙරළුප,​ රත්නපුර.042984

 

නව අදහස දක්වන්න