ජාතික ලැයිස්තු නාම ලේඛන ලබාදෙන්නැයි දැනුම්දීමක් | දිනමිණ


 

ජාතික ලැයිස්තු නාම ලේඛන ලබාදෙන්නැයි දැනුම්දීමක්

මහ මැතිවරණයෙන් ජයගත් සියලු පක්ෂවලට අදාළ ජාතික ලැයිස්තු නාම ලේඛනය ලබන 14 වනදාට පෙර ලබා දෙන ලෙස මැතිවරණ කොමිෂන් සභාව සියලු පක්ෂ වෙත දැනුම් දී ඇත.
 
එම ජාතික ලැයිස්තු නාම ලේඛන ලද පසු මෙවර මහ මැතිවරණයේ ජාතික ලැයිස්තුව ගැසට් කිරීමට කටයුතු කරන බව එම කොමිසම සඳහන් කළේය.
 
ශ්‍රී ලංකා පොදුජන පෙරමුණේ ජාතික ලැයිස්තු නාම ලේඛනය ඊයේ (07) පස්වරුවේ මැතිවරණ කොමිෂන් සභාව වෙත භාර දී තිබුනි.

නව අදහස දක්වන්න