නිසි වාහන දුම් පරීක්ෂාවෙන් වායුගෝලීය ගුණාත්මකභාවය ඉහළ නැංවීමේ හැකියාව | දිනමිණ

නිසි වාහන දුම් පරීක්ෂාවෙන් වායුගෝලීය ගුණාත්මකභාවය ඉහළ නැංවීමේ හැකියාව

ගෙවුණු දශකයකට අධික කාලය තුළ ශ්‍රී ලංකාවේ වාහන ගහනය ඉතා ශීඝ්‍රයෙන් වැඩි වී තිබේ. ශ්‍රී ලංකා මහ බැංකුවේ ආර්ථික හා සමාජ දත්ත සංඛ්‍යා ලේඛන අනුව, 2008 වසරේ මෙරට පැවති සමස්ත වාහන ප්‍රමාණය 2,163,123 ක් වූ අතර, 2019 වන විට එම සංඛ්‍යාව 5,605,762 දක්වා ඉහළ ගොස් තිබේ. යතුරුපැදි, ත්‍රිරෝද රථ සහ පෞද්ගලික වාහන වැඩි වශයෙන් මෙසේ මාර්ගයට එක් වී තිබේ.

කෙසේ වුවද, ශ්‍රී ලංකාව දෙස බැලීමේදී ගෙවුණු දශකයක කාලය තුළ සමස්ත වාහන ගහනය 150%කින් වැඩි වී තිබුණ ද අහිත කර වායු විමෝචන තත්ත්වය සැලකිය යුතු මට්ටමකින් වැඩි නොවීම සතුටුදායක තත්ත්වයකි.

වායුගෝලීය ගුණාත්මකභාවය පිළිබඳ පරීක්ෂණ කටයුතු සිදුකරනු ලබන ලොව ප්‍රමුඛතම ආයතනයක් වන SGS Lanka (Société Générale de Surveillance) සමාගම සිදුකළ පරීක්ෂණ අනුව, පසුගිය දශකයක කාලය තුළ වාහන ගහනය වර්ධනය වීමට සාපේක්ෂව ශ්‍රී ලංකාවේ ප්‍රධාන නගර ආශ්‍රිතව මනිනු ලැබූ කාබන් මොනොක්සයිඩ්, සල්ෆර් ඩයොක්සයිඩ්, නයිට්‍රජන් ඩයොක්සයිඩ් සහ ඕසෝන් වැනි වායු පිටවීම ප්‍රතිශතාත්මක ඉහළ යෑමක් පෙන්වා නැත. තවද, එම අහිත කර වායු, නිර්දේශිත මට්ටම්වලටත් වඩා අඩු ප්‍රමාණවලින් පැවතීම විශේෂත්වයකි.

වාහන දුම් පරීක්ෂා වැඩසටහන හරහා වාතයේ ගුණාත්මකභාවය නැංවීමේ ශ්‍රී ලංකාවේ උපාය මාර්ගික ක්‍රියාවලිය, මේ වන විට බොහෝ දුරක් පැමිණ තිබේ. වායුගෝලීය දූෂණය පාලනය කිරීම සඳහා ශ්‍රේෂ්ඨාධිකරණය විසින් දෙන ලද තීන්දුව ප්‍රකාරව, 2008 නොවැම්බර් මාසයේ දී මේ වැඩසටහන නිල වශයෙන් ක්‍රියාවට නැංවිණි. මේ අනිවාර්ය වාර්ෂික දුම් පරීක්ෂාව මගින්, වාහන ගහනය ඉහළ ගියද වාහනවලින් පිට වන අහිත කර දුම් පිටවීම පාලනය කර ගැනීමට, මෙරට වායුගෝලයේ ගුණාත්මකභාවය ආරක්ෂා කර ගැනීමට සහ වාහන ආයුකාලය වර්ධනය කර ගැනීමටත් හැකියාව ලැබී ඇත.

නව අදහස දක්වන්න