රාවණා ඇල්ල පණ ලබයි | දිනමිණ

රාවණා ඇල්ල පණ ලබයි

රාවණා කඳුවැටියට මේ දින වල උදේ සවස පතිත වන ධාරානිපාත වැස්ස නිසා පසුගිය දිනවලදී වියළී ගොස් තිබුණ රාවණා දිය ඇල්ල ජලයෙන් පිරී තිබෙන අයුරු. ප්‍රසන්න පත්මසිරි - ඌව පළාත් සමූහ

 

නව අදහස දක්වන්න