බිබිල හෙවෙල්වල ගල්පාලම අවදානම් | දිනමිණ

බිබිල හෙවෙල්වල ගල්පාලම අවදානම්

බදුල්ල-බිබිල මාර්ගයේ බිබිල හෙවෙල්වල ගල්පාලම කැඩීයෑමේ අවදානමකට ලක්ව තිබෙන බව ප්‍රදේශවාසීහු කියති.

1818 වසරේදී ඉංග්‍රිසින් විසින් උඩ රට තේ කර්මාන්තයේ ප්‍රවාහන කටයුතු සඳහා ගල ඔයෙන් එගොඩවීමට ගල් වලින් පාලම ඉදිකර තිබේ.මේ දිනවල පවතින අධික වර්ෂාවත් සමග ගල ඔයේ සැඩ පහරට අඩි හැටක් පමණ දිග, අඩි තිහක් පමණ උස පාලමේ කුලුනු වල තිබෙන ගල් හා ආරක්ෂිත බැමි කැඩීයෑමට පටන්ගෙන තිබෙන බව ප්‍රදේශවාසීහු කියති.

නව අදහස දක්වන්න