අන්තර්ජාතික ඕසෝන් දිනය අද | දිනමිණ


 

අන්තර්ජාතික ඕසෝන් දිනය අද

අන්තර්ජාතික ඕසෝන් දිනය අදට යෙදී තිබේ. 'ජීවය සඳහා ඕසෝන්' මෙවර අන්තර්ජාතික ඕසෝන් දින සැමරු‍ෙමහි තේමා පාඨයයි.

පෘථිවිය මත පවත්නා ජීවය සඳහා ඕසෝන් තීරණාත්මක සාධකයක් වන බව මෙවර ඕසෝන් දින තේමා පාඨය තුළින් අරුත් ගැන්වේ.

ජීවයේ පැවත්ම සුරකින ඕසෝන් වියන සුරැකීමට ලෝක ප්‍රජාව දැනුවත් කිරීම මෙම ජාත්‍යන්තර දින සැමරුමෙහි ප්‍රධාන අරමුණ වේ.

ඒ අනුව ශ්‍රී ලංකාවෙහි ජාත්‍යන්තර ඕසෝන් දින සැමරුම බත්තරමුල්ල අපේ ගම පරිශ්‍රයේ දී පරිසර අැමැති මහින්ද අමරවීර මහතාගේ ප්‍රධානත්වයෙන්,අමාත්‍යශ ලේකම් වෛද්‍ය අනිල් ජාසිංහ මහතා සහ පරිසර සංවිධාන වල එකමුතුවෙන් අද (16) පැවැත්විමට නියමිතය.

අමෝදා ජයමහ

නව අදහස දක්වන්න