ණය අඩු-වැඩි බව කියන ‘ක්‍රිබ් ස්කෝර්’ | දිනමිණ


 

ණය අඩු-වැඩි බව කියන ‘ක්‍රිබ් ස්කෝර්’

ශ්‍රී ලංකා ණය තොරතුරු කාර්යාංශයේ අධ්‍යක්ෂ සහ සාමාන්‍යාධිකාරී නන්දිමිත්‍ර ඇන්තනි
ශ්‍රී ලංකා ණය තොරතු‍රු කාර්යාංශයේ සභාපතිවරයා සහ අධ්‍යක්ෂක මණ්ඩලය (වමේ සිට දකුණට සිටගෙන) කේ. එස්. බණ්ඩාරනායක, ඩී. පී. එන්. රුද්‍රිගු, නන්දිමිත්‍ර ඇන්තනි, ක්‍රිෂාන් තිලකරත්න, ඩී. පී. කේ. ගුණසේකර, රන්ජිත් කොඩිතුවක්කු, යූ. ජී. ආර්. ආරියරත්න, (වමේ සිට දකුණට වාඩිවී) වී. ඒ. ඒ. එන්. ද සිල්වා, එච්. ඒ. කරුණාරත්න (සභාපති), ඩිමන්ත සෙනෙවිරත්න

  • ණය ගෙවීමේ හැකියාව නිගමනය කළ හැකි ලකුණක්
  • ලකුණු අනුව A,B,C.D, සහ E ලෙස ණය අවදානම ශ්‍රේණිගත කෙරේ
  • නව වැඩපිළිවෙළ යටතේ ලකුණු ‍250 සිට 900 දක්වා හිමි වෙයි
  • ඉහළ ණය ලකුණක් හිමි නම් බැංකුව සමඟ අඩු පොලී අනුපාත යටතේ හෝ සරල කොන්දේසි යටතේ හෝ ණය මුදල සම්බන්ධයෙන් කේවල් කිරීමේ හැකියාවක්

ශ්‍රී ලංකා ණය තොරතුරු කාර්යාංශය මුලින්ම ශ්‍රී ලාංකික බැංකු හා මූල්‍ය ක්ෂේත්‍රය වෙත නැවුම් අත්දැකීමක් ලබාදෙමින් මේ වසරේ (2020) මුලදී හඳුන්වා දුන් ණය ලකුණක් හෙවත් ‘ක්‍රිබ් ස්කෝර්‘ (CRIB Score) ක්‍රමවේද‍යේ තවත් යෝධ පියවරක් තබමින් මේ සතියේ පටන් ශ්‍රී ලාංකික සැමට ස්වකීය ණය ලකුණ පරීක්ෂා කර බැලීමට පහසුකම් ලබාදීමේ වැඩපිළිවෙළ ආරම්භ කරයි.

බැංකු හා මූල්‍ය ආයතනයකින් ණය මුදලක් ඉල්ලුම් කරන ගනුදෙනුකරුවන්ට එය ඉතා ඉක්මනින් ලබාගැනීමට පහසුකමක් සැපයෙන මේ නව ක්‍රමවේදය මෙරට මූල්‍ය ක්ෂේත්‍රයේ සුවිසල් විප්ලවයකට මුලපිරීමක් ලෙස හැඳින්වුවද වරදක් නැත.

මෙලෙස ශ්‍රී ලාංකික ගනුදෙනුකරුවන් සැමට ණය ලකුණක් ලබාදීමේ ක්‍රමවේදය නිසා බැංකු හා මූල්‍ය ආයතනයකින් ණය මුදලක් ගැනීමට ඉදිරිපත් වන පිරිසටත්, එය පිරිනැමීමට සූදානම් වන මූල්‍ය ආයතන නිලධාරීන්ටත් යන දෙපාර්ශ්වයටම විශේෂ පහසුකම් ගණනාවක් නැතිනම් ප්‍රතිලාභ රාශියක් හිමි වනු ඇත.

පුද්ගලයකුගේ ණය ආපසු ගෙවීමේ හැකියාව කොපමණදැයි මැන බැලෙන මේ “ණය ලකුණ” හඳුන්වා දී‍මෙන් පසු පුද්ගලයකුගේ ණය ආපසු ගෙවීමේ හැකියාව සහ ඔහුගේ ණය අවදානම කොපමණ දැයි යන්න ලෝකයේ පිළිගත් ක්‍රමවේදයකට අනුව සැකසූ පරිගණකගත ඇල්ගොරිදමයක් මගින් ජනනය කොට ලබාගැනීමට පහසුකම් සැපයේ.

මේ නව ක්‍රමවේදය ක්‍රියාත්මක කිරීම තුළින් ණය දෙන ආයතනවල තීරණ කඩිනම් හා අනුකූල වීම මඟින් ගනුදෙනුකරුවන්ට ඉක්මනින් ණය ප්‍රදානය කිරීම සඳහා ඉඩකඩ සැලසේ. ඊට අමතරව තමාගේ ඉහළ ණය ලකුණක් තිබේ නම් බැංකුව සමඟ අඩු පොලී අනුපාත යටතේ හෝ සරල කොන්දේසි යටතේ හෝ ණය මුදල ලබාගැනීම සම්බන්ධයෙන් කේවල් කිරීමේ හැකියාව ගනුදෙනුකරුවාට හිමි වේ.

මේ ක්‍රමවේදයේ පවතින කාර්යක්ෂමතාව නිසා ණය දෙන ආයතනවලට වගේම ණය ගනුදෙනුකරුවන්ටත් තමන්ගේ මෙහෙයුම් පිරිවැය අඩු කර ගැනීමට ඉඩ ලැ‍ෙබ්.

ඉහළ ණය ලකුණක් මගින් පෙන්වන්නේ තමන්ගේ මූල්‍ය විනය නිසා ගනුදෙනුකරුවන්ට ඒක තමන් ගැන ණය දෙන ආයතනයට කියන්න හොඳ ක්‍රමයක් විදිහට යොදා ගන්නත් පුඵවන්.

ලෝක බැංකුව විසින් නම් කරන ව්‍යාපාර පහසු කිරීමේ දර්ශකයේ ඉදිරි අංකයක් ශ්‍රී ලංකාවට ලබාගැනීමට ද මේ ණය ලකුණු හඳුන්වාදීමේ වැඩපිළිවෙළ හේතු වෙනවා. ඒක රටක් විදිහට අපි ලබන ජයග්‍රහණයක්.

ණය ආපසු ගෙවීමේ ශක්‍යතාව සහ ණය අවදානම පිළිබඳ මැන බැලෙන නව වැඩපිළිවෙළ යටතේ ලකුණු ‍ 250 සිට 900 දක්වා පරාසයකට විහිදෙන අයුරින් ලකුණු ලබාදීම සිදු වේ. මුල් අවස්ථාවේදී කාර්යාංශය වෙත වාර්තාවී ඇති ණය තොරතුරු මත පමණක් පදනම්ව ණය ලකුණ ගණනය කරන බැවින් පුද්ගලයන්ට හිමි වනුයේ ලකුණු 250 සිට 640 ක් දක්වා විහිදුනු පරාසයක ලකුණුය. එම ලකුණු අනුව A,B,C.D, සහ E ලෙස ණය අවධානම ශ්‍රේණිගත කෙරෙනු ඇත.

මේ අවධානම ශ්‍රේණිගත කිරීම යටතේ ලකුණු 610 සිට 640 දක්වා ලකුණු ලැබේ නම් ඔවුන් සිටිනුයේ A ශ්‍රේණියේය. A ශ්‍රේණියේ ණය ලකුණ හිමි අයකුගේ ණය ආපසු නොගෙවීමේ අවධානම ඉතා අඩුය.

B ශ්‍රේණිය හිමිවනුයේ ලකුණු 580 සිට 600 දක්වා ලකුණු ලබාගන්නා ගනුදෙනුකරුවන්ටය. මේ පරාසය ඇතුළත ලකුණු හිමි අයකු වේ නම් ඔහුගේ ණය ආපසු නොගෙවීමේ අවදානම අඩුය.

නව ක්‍රමවේදය අනුව C ශ්‍රේණිය යටතට වැටෙනුයේ ලකුණු 550 සිට 570 දක්වා හිමි අයය. මේ ලකුණු හිමි පිරිසගේ ණය ආපසු නොගෙවීමේ සාමාන්‍ය අවදානමක් පවතින බව ණය ලකුණු මඟින් කියැවේ.

D ශ්‍රේණියේ ලකුණු පරාසය වනුයේ 500 සිට 540 දක්වාය. මෙලෙස ලකුණු හිමි අය ණය ආපසු නොගෙවීමේ ඉහළ අවදානමක් පවතින බව කියැවේ.

E ශ්‍රේණිය යටතට ගැනෙනුයේ ලකුණු 250 සිට 480 දක්වා විහිදුනු පරාසයට අයත් පිරිසය. මේ අයගේ ණය ආපසු නොගෙවීමේ ඉතා ඉහළ අවදානමක් පවතී.

ණය ලකුණ ගණනය කිරීම සඳහා ප්‍රමාණවත් ණය තොරතුරු කාර්යාංශය සතුව නොමැති අවස්ථාවලදී පුද්ගලයකු හට ණය ලකුණක් කාර්යාංශය මගින් නිකුත් නොකෙරේ.

දකුණු ආසියානු කලාපීය රටවල් අතුරින් ප්‍රමුඛ පෙළේ ‍ණය තොරතුරු ලබාදීමේ ක්‍රියාවලියක් ක්‍රියාවට නංවන ශ්‍රී ලංකා ණය තොරතුරු කාර්යාංශය දශක තුනක් තිස්සේ ‍නැතිනම් අවුරුදු 30ක් තිස්සේ අඛණ්ඩව සිය සේවාවන් ජනතාව වෙනුවෙන් සපයමින් සිටී. 1990 අංක 18 ශ්‍රී ලංකා ණය තොරතුරු කාර්යාංශ පනත මඟින් ස්ථාපිත මේ ආයතනය ස්වාධීන ආයතනයකි.

මේ ආයතනය මඟින් ලබාදෙන ණය තොරතුරු වාර්තා ප්‍රයෝජනයට ගනිමින් බැංකු හා මූල්‍ය ආයතන වඩාත් කාර්යක්ෂමව ණය මුදලක් ලබා දීමට කටයුතු කරනු ලබයි. මේ වාර්තාවල ඇති වැදගත්කම වනුයේ ණය පැහැර හැරීමේ ප්‍රතිශතය ඉතා අවම මට්ටමකට තබාගැනීමට හැකිවන අයුරින් ණය ලබාදීමට බැංකු හා මූල්‍ය ආයතනවලට අවශ්‍ය ණය තොරතුරු ඉතා ඉක්මණින් හා පහසුවෙන් ලබා දීමයි. ශ්‍රී ලංකාවේ ණය ආපසු ගෙවීමේ දී 95% තරම් ඉහළ ප්‍රතිශතයක් සාර්ථකව කටයුතු කරනු ලබයි.

ණය තොරතුරු කාර්යාංශය වෙත තම ණය තොරතුරු වාර්තා වුව හොත් නැවත කිසිදා ණය පහසුකමක් ලබාගැනීමට නොහැකි බවට බොහෝ දෙනෙක් විශ්වාස කරයි. ණය තොරතුරු කාර්යාංශය මගින් පුද්ගලයන් අසාදු ලේඛනගත කරන බව තවත් ප්‍රසිද්ධ මතයකි. නමුත් මේ සමාජ මතවාදවල කිසිදු සත්‍යයක් නොමැති බව කාර්යාංශය අවධාරණය කර සිටී. කාර්යාංශය මගින් නිකුත් කෙරෙන ණය තොරතුරු වාර්තාවල ගනුදෙනුකරුවන්ට ණයදීම හෝ නොදීම සඳහා බලපෑම් කෙරෙන කිසිදු නිර්දේශයක් හෝ අදහසක් ඇතුළත් නොවන බව සාමාන්‍යාධිකාරී ඇන්තනි මහතා පවසයි. තම ගනුදෙනුකරුවන්ට ණය ලබාදීමේ හෝ නොදීමේ තීරණය ණය දෙන ආයතන සතු වන අතර, එම තීරණ ණය තොරතුරු මත පමණක් පදනම් නොවෙන බැව් ඒ මහතා තවදුරටත් පවසයි.

ණය තොරතුරු කාර්යාංශය මඟින් යම් අයකුට ණය තොරතුරු වාර්තාවක් ලබාගැනීමට අවශ්‍ය නම් සතියේ කාර්යාලීය දිනෙක කාර්යාංශය වෙත පැමිණ එවෙලේම ලබාගත හැකි අතර, බැංකුවක් හරහා අයදුම්පතක් කාර්යාංශය වෙත යොමු කිරීමෙන් ලියාපදිංචි තැපෑලෙන් නිවෙසටම ගෙන්වා ගත හැකියි. විද්යුත් ක්‍රමවේද හරහා ද (Online) පිවිසිය හැකිය. තම ණය තොරතුරු වාර්තාව පරීක්ෂා කර බැලීමෙන් යම් කෙනකුහට ණය ආපසු ගෙවීමේ ක්‍රියා පටිපාටියේ අඩුපාඩු ඇතොත් ඒවා නිවැරදි කර ගනිමින් ප්‍රශස්ත ණය තොරතුරු වාර්තාවක් පවත්වාගෙන යෑමේ අවස්ථාව උදාවේ. එලෙස කටයුතු කිරීමෙන් තම ණය ලකුණද ප්‍රශස්ත අගයක් දක්වා වැදි දියුණු කර ගැනීමේ අවස්ථාව සැලසේ. එය නැවත ණය පහසුකමක් සඳහා අයදුම් කිරීමේදී පහසුවකි. දුරකතන අංක 0112131313 මගින් ණය තොරතුරු කාර්යාංශය ඇමතීමෙන් ඔබට මේ පිළිබඳ වැඩි විස්තර ලබාගන්න පුඵවන්.

ඕනෑම අයකුට ණය මුදලක් ලබා ගැනීමේදී ණය තොරතුරු කාර්යාංශයේ වාර්තා වැදගත් වේ. මේ වාර්තා ලබාදීම සැම විටම සිදු කරනුයේ ගනුදෙනුකරුවාගේ බැංකු හා මූල්‍ය ආයතන විසින් කාර්යාංශය වෙත වාර්තා කරන ලද ණය තොරතුරු පදනම් කරගෙනය. එබැවින් ණය තොරතුරු කාර්යාංශය බිල්ලකු හෝ තමන්ගේ ණය ලබාගැනීම පමා කරන අයකු ලෙස හෝ සිතීමට ජනතාවට ඉඩක් නැත. වඩාත් වැදගත් ලෙස තමන්ගේ මූල්‍ය විනය මනාව පවත්වාගෙන යාමයි.

ජයසිරි මුණසිංහ

නව අදහස දක්වන්න