ඇරෝ ලංකා ට්‍රේඩින් පෞද්ගලික සමාගමෙන් ස්වයංක්‍රීය වී කෙටීමේ යන්ත්‍රයක් | දිනමිණ


 

ඇරෝ ලංකා ට්‍රේඩින් පෞද්ගලික සමාගමෙන් ස්වයංක්‍රීය වී කෙටීමේ යන්ත්‍රයක්

චීනයේ මව් සමාගමේ නිෂ්පාදනය කරනු ලබන ලීමා GT 1000 ස්වයංක්‍රීය වී කෙටීමේ යන්ත්‍රය ශ්‍රී ලංකාවට පළමුවරට හදුන්වා දුන් මාර්ක්ස්පෙන් සමුහයේ ඇරෝ ලංකා ට්‍රේඩින් පුද්ගලික සමාගම, ශ්‍රී ලාංකික වී ගොවියාටත් සහල් නිෂ්පාදනයේ යෙදෙන පිරිසටත් තම කාලය ශ්‍රමය ඉතිරි කර උපරිම ආදායමක් උපයා ගැනීම සදහා වැඩි දියුණු කරන ලද ලීමා GT 1000 ස්වයංක්‍රීය වී කොටන යන්ත්‍රය හදුන්වා දෙයි.

දේශීය සහල් කර්මාන්තය නව මානයකට ගෙන යමින් නවීන තාක්ෂණයත් සමගින් දේශීය සහල් වලට ගැළපෙන පරිදි කර්මාන්ත ශාලාවේදීම නිපදවා ඇති අතර දේශීය සුළු පරිමාණ සහ මධ්‍යම පරිමාණ සහල් නිෂ්පාදකයන්ගේ එකම තේරීම බවට මේ වන විට පත්ව ඇත.

ස්වයංක්‍රීය වී කෙටීමේ යන්ත්‍රවලට අමතරව සහල් නිෂ්පාදන කර්මාන්තයට අවශ්‍ය වී ගබඩා කිරීමේ සයිලෝ වී වේළන ඩ්‍රයර්, වී තැම්බීමේ යන්ත්‍ර පද්ධති, සිල්කි වෝටර් පොලිෂ්ර්, සහල් ඇසුරුම් කිරීමේ යන්ත්‍ර,වීපොතු ඇරීමේ යන්ත්‍ර, දේශීය සහල් කර්මාන්තය නවීන තාක්ෂණයත් සමගින් දේශීය සහල් වලට ගැළපෙන පරිදි කර්මාන්ත ශාලාවේදීම නිපදවා ඇති අතර දේශීය සුළු පරිමාණ සහ මධ්‍යම පරිමාණ සහල් නිෂ්පාදකයන්ගේ එකම තේරීම බවට මේ වන විට පත්ව ඇත.

ශ්‍රී ලංකාවේ සුළු පරිමාණ සහල් කර්මාන්තයට මීට සිව් වසරකට පෙර හදුන්වා දුන් ලීමා ස්වයංක්‍රීය වී කෙටීමේ යන්ත්‍රය මේ වනවිට දිවයින පුරා යන්ත්‍ර 1500කට‍ අධික ප්‍රමාණයක් අති සාර්ථකව සවි කර ඇත.

නව අදහස දක්වන්න