වසර 60ක ඉතිහාසයේ ආසියාවේ දරුණුම ආර්ථික අවපාතය වාර්තා කරයි | දිනමිණ


 

වසර 60ක ඉතිහාසයේ ආසියාවේ දරුණුම ආර්ථික අවපාතය වාර්තා කරයි

කොරෝනා වසංගතය හේතුවෙන් මෙතෙක් වසර 60ක ඉතිහාසයේ ආසියාවේ දරුණුම ආර්ථික අවපාතය වාර්තා වී ඇතැයි ආසියානු සංවර්ධන බැංකුව පවසයි. සංවර්ධනය වන ආසියාව ලෙස ප්‍රකට මේ කලාපයේ සියයට 0.7ක ප්‍රතිශතයකින් ආර්ථික අවපාතයක් ඇති වීමට කොරෝනා වසංගතය හේතු වී තිබේ. 2021 දී මේ කලාපයේ දැඩි ආර්ථික වර්ධනයක් අපේක්ෂා කළ අතර එය සියයට 6.8ක් ලෙස පුරෝකථනය කර තිබිණි. ආසියානු සංවර්ධන බැංකුවේ ඒෂියන් ඩිවලොප්මන්ට් අවුට්ලුක් වාර්ෂික වාර්තාව හෙළි කරන පරිදි මේ කලාපයේ මුල් කාර්තු තුනේ දී ආර්ථික පසුබෑමක් දක්නට ඇත.

නව අදහස දක්වන්න