නැති වූ ජංගම දුරකථනයකින් වඳුරන්ගේ සෙල්ෆි හමුවෙලා | දිනමිණ


 

නැති වූ ජංගම දුරකථනයකින් වඳුරන්ගේ සෙල්ෆි හමුවෙලා

තම නිවස පිටුපස වන ලැහැබක තිබී හමු වූ නැති වූ ජංගම දුරකථනයක තිබී වඳුරන්ගේ සෙල්ෆි ඡායාරූප හමු වූ පුවතක් මලයාසියානු වැසියකු අනාවරණය කරයි. මේ ඡායාරූපවල දැක්වෙන්නේ වඳුරකු ජංගම දුරකථනය සපාකෑමට ගන්නා උත්සාහයයි. සැක්රිඩ්ස් රොඩ්සි සමාජ මාධ්‍ය වෙත එක්කළ මේ සෙල්ෆි ඡායාරූප සඳහා ඉතා විශාල ප්‍රතිචාරයක් ලැබී තිබේ. ශිෂ්‍යයකු වන රොඩ්සි ප්‍රකාශ කරන්නේ තමාට නින්ද ගිය අතරවාරයේ ඔහුගේ ජංගම දුරකථනය සොරාගන්නට ඇති බවයි. කෙසේ වෙතත් ජංගම දුරකථනය නැති වූ ආකාරය ගැන නිශ්චිත තොරතුරක් අනාවරණය වී නැත.

නව අදහස දක්වන්න