ඉන්දියාවේ කොවිඩ්-19 ආසාදිතයෝ මිලියන පහේ සීමාව ඉක්මවති | දිනමිණ


 

ඉන්දියාවේ කොවිඩ්-19 ආසාදිතයෝ මිලියන පහේ සීමාව ඉක්මවති

ඉන්දියාවේ කොරෝනා ආසාදිතයන් ගණන මිලියන පහේ සීමාව ඉක්මවා ගොස් තිබේ. එය දෙවැනි වන්නේ අමෙරිකාවට පමණි. ලොව අන් කිසිදු රටකට වඩා ඉන්දියාවේ වේගයෙන් කොරෝනා වසංගතය ව්‍යාප්ත වේ. මීට දින පහකට පෙර එය 90,000 සීමාවට ළඟා විය. එරට කොරෝනා ආසාදිතයන් 80,000කට වැඩි පිරිසක් ජීවිතක්ෂයට පත් විය. දැඩි සත්කාර ඇඳන්වල සහ ඔක්සිජන් ටැංකිවල හිඟයක් එරට මතු වී ඇත. එහෙත් අධික ආසාදිතයන් සිටින වෙනත් රටවල මෙන් ඉන්දියාවේ මරණ අනුපාතය ඉහළ නැත. ආර්ථිකය වර්ධනය කිරීමේ අරමුණ ඇතිව ආණ්ඩුව ලිහිල් කිරීම් සිදු කළ නමුත් එයින් රෝගය පැතිරීම වේගවත් කිරීම සිදුවිය.

නව අදහස දක්වන්න