වස ශරීරගත වූ රුසියානු විපක්ෂ නායක ඇලෙක්සි ජර්මනියේ සිට රුසියාවට | දිනමිණ


 

වස ශරීරගත වූ රුසියානු විපක්ෂ නායක ඇලෙක්සි ජර්මනියේ සිට රුසියාවට

වස ශරීරගතවීමට ලක් වූ රුසියානු විපක්ෂ නායක ඇලෙක්සි නවල්නි නැවත රුසියාවට පැමිණීමට සූදානමින් පසුවන බව ඔහුගේ ප්‍රකාශිකාව කියයි. නවල්නිද ප්‍රථම වතාවට වෙන්ටිලේටරයෙන් තොරව සිටින ඡායාරූපයක් ඉන්ස්ටර්ග්‍රෑම් අඩවියේ ප්‍රසිද්ධ කර ඇත. අගෝස්තු 20 වැනිදා සයිබීරියාවේ ගුවන් ගමනක නිරතව සිටියදී වස ශරීරගත වූ ඔහු අනතුරුව ජර්මනියට ගුවනින් රැගෙන විත් බර්ලින් අගනුවර චැරිටේ හොස්පිටල් වෙත ඇතුළත් කර ප්‍රතිකාර ලබාදෙනු ලැබිණි.

නව අදහස දක්වන්න