මහියංගණය හා අවට ප්‍රදේශ රැසක දුර්වල අන්තර්ජාල සබඳතා ශක්තිමත් කරන්න | දිනමිණ

මහියංගණය හා අවට ප්‍රදේශ රැසක දුර්වල අන්තර්ජාල සබඳතා ශක්තිමත් කරන්න

අමාත්‍ය නිමල් සිරිපාල ද සිල්වා

මහියංගනය හා අවට ප්‍රදේශ රැසක අන්තර්ජාල ආවරණය ඉතා දුර්වල බැවින් එම සම්බන්ධතාවයන් ශක්තිමත් කිරීමට අවශ්‍ය පියවර ගන්නා මෙන් කම්කරු අමාත්‍ය නිමල් සිරිපාල ද සිල්වා මහතා ශ්‍රී ලංකා ටෙලිකොම් ආයතනයේ නිලධාරීන්ට දැන්වීය.

බදුල්ල දිස්ත්‍රික් පාර්ලිමේන්තු මන්ත්‍රී චමින්ද විජේසිරි මහතා විසින් බදුල්ල දිස්ත්‍රික් සම්බන්ධීකරණ කමිටුව වෙත ඉදිරිපත් කළ ලිපියකට අනුව ඉකුත් දිස්ත්‍රික් සම්බන්ධීකරණ කමිටුවේදී මේ සම්බන්ධයෙන් අදහස් දැක්වූ අමාත්‍යවරයා, මහියංගනය, දිවුලපැලැස්ස, අලුයටවෙල, රොටලවෙල, ගින්නෝරුව, හෙබරව, තෙල්දෙනිය ඇතුළු ප්‍රදේශ රැසක අන්තර්ජාල ආවරණය ඉතා දුර්වල බැවින් ඒ සම්බන්ධ කටයුතු කිරීමේදී විශාල දුෂ්කරතාවයන් මතුවන බවද එබැවින් එම ප්‍රදේශ ආවරණය වන පරිදි අන්තර්ජාල පද්ධතියක් ස්ථාපිත කිරීමට පියවර ගන්නා ලෙසද අදාළ නිලධාරීන්ට දන්වා සිටියේය.

තවද බදුල්ල දිස්ත්‍රික්කයේ බොහෝ ප්‍රදේශවල දුරකතන හා අන්තර්ජාල ආවරණය ඉතා දුර්වල මට්ටමක පවතින අතර බදුල්ල දිස්ත්‍රික්කයේ එම සේවා ආවරණය දුර්වල ප්‍රදේශ මෙන්ම එම ආවරණ කටයුතු ශක්තිමත් කළ හැකි ප්‍රදේශ හා ව්‍යාපෘති සම්බන්ධයෙන් ඉදිරි බදුල්ල දිස්ත්‍රික් සම්බන්ධීකරණ කමිටුව වෙත සම්පූර්ණ වාර්තාවක් ලබාදෙන ලෙසද අමාත්‍යවරයා නියෝග කළේය.

 ආර්.එම්.විජේරත්න - හාලිඇල සමූහ

නව අදහස දක්වන්න