සෞඛ්‍යාරක්ෂිත ළමා ඇඳුම් නිපදවීම අතින් මුල්තැන කොට්ටාව දුන්හිඳ ගාමන්ට්ස් ආයතනයට | දිනමිණ

සෞඛ්‍යාරක්ෂිත ළමා ඇඳුම් නිපදවීම අතින් මුල්තැන කොට්ටාව දුන්හිඳ ගාමන්ට්ස් ආයතනයට

රක්ෂණ ශ්‍රියන්ත

දේශීය වෙළෙඳපොළේ පවත්නා ළමා ඇඳුම්වල සෞඛ්‍යාරක්ෂිත බව නියාමනය කිරීමට බලය පැවරී ඇති කර්මාන්ත අමාත්‍යාංශය යටතේ ඇති පේෂකර්ම හා ඇඟලුම් ආයතනය ළමා ඇඳුම්වල සෞඛ්‍යාරක්ෂිත බව තහවුරු කිරීමට ක්‍රියාත්මක කළ ව්‍යාපෘතිය යටතේ ඊට අදාළ ප්‍රථම සහතිකය කොට්ටාව දුන්හිඳ ගාමන්ට් පුද්ගලික ආයතනයට අමාත්‍යාංශයේ දී කර්මාන්ත ඇමැති විමල් වීරවංශ මහතා විසින් පෙරේදා (21) පිරිනමනු ලැබීය.

2018 වසරේ දී ශ්‍රී ලංකා පේෂකර්ම හා ඇඟලුම් ආයතනය මගින් පවත්වන ලද සමීක්ෂණයකින් හෙළි වී ඇත්තේ දේශීය වෙළෙඳපොළේ පවතින ළමා ඇඳුම්වලින් 70%කට අධික ප්‍රමාණයක් නිසි ප්‍රමිතියකින් තොර බවය. දේශීය වෙළෙඳපොළේ පවතින ආනයනික සහ දේශීය වශයෙන් නිෂ්පාදිත ඇඳුම්වල සෞඛ්‍යාරක්ෂිත බව නියාමනය කිරීම ශ්‍රී ලංකා පේෂකර්ම හා ඇඟලුම් ආයතනයේ විෂය පථයට අදාළ බැවින් එසේ නියාමනය කොට සෞඛ්‍යාරක්ෂිතව ළමා ඇඳුම් වෙළෙඳපොළට නිකුත් කරන ඇඟලුම් ආයතන සඳහා සහතිකයක් නිකුත් කිරීමේ ව්‍යාපෘතියක් ආයතනය ආරම්භ කරන ලදී. 2019 දෙසැම්බර් 27 වැනි දින අරඹන ලද එම ව්‍යාපෘතිය යටතේ පළමුවන සහතිකලාභී ආයතනය ලෙස කොට්ටාව දුන්හිඳ ගාමන්ට්ස් ආයතනය තේරී පත්ව තිබේ.

ආයතනයට හිමි ‘ළමා ඇඳුම්වල සෞඛ්‍යාරක්ෂිත බව තහවුරු කිරීමේ සහතිකය’ එහි සම කළමනාකාර අධ්‍යක්ෂවරු වන එම්. ඩී. දුලාන් දර්ශන, එම්. බී. ඥානපාල මහත්වරුන් වෙත ඇමැති විමල් වීරවංශ මහතා විසින් පිරිනමනු ලැබීය.ශ්‍රී ලංකා පේෂකර්ම හා ඇඟලුම් ආයතනයේ අධ්‍යක්ෂ ජනරාල් සරත් ප්‍රනාන්දු මහතා ඇතුළු ආයතනයේ නිලධාරීහු මේ අවස්ථාවට එක්ව සිටියහ.

 

නව අදහස දක්වන්න