ඩයලොග් ආසිආටා හඳුන්වාදෙන ‘Couple Blaster’ –ලංකාවේ වාසිදායකතම Couple Plan එක සමඟින් UnlimitedCalls සහ SMS | දිනමිණ

ඩයලොග් ආසිආටා හඳුන්වාදෙන ‘Couple Blaster’ –ලංකාවේ වාසිදායකතම Couple Plan එක සමඟින් UnlimitedCalls සහ SMS

ශ්‍රී ලංකාවේ ප්‍රමුඛතම සන්නිවේදන සම්පාදකයා වන ඩයලොග් ආසිආටා පීඑල්සී විසින්  ශ්‍රි ලංකාවේ වාසිදායකතම Couple Plan එක වන‘Couple Blaster’මොබයිල් plan එක හඳුන්වාදෙන ලදී. මෙම නව plan එක, සියලුම Dialogමොබයිල් පෙරගෙවුම් හා පසුගෙවුම් පාරිභෝගිකයන්ට මසකට රු.123 කට  (බදු ඇතුළත්ව) ලබාගත හැක.  මෙහි විශේෂතම වාසිය වනුයේ එක් අයෙක්Plan එකActivate කර අනෙක් අංකය රෙජිස්ටර් කිරීමෙන් දෙදෙනාටම දෙදෙනා අතරUNLIMITED CALLS සහSMS හිමිවීමයි.

මොබයිල් පෙරගෙවුම් පාරිභෝගිකයන්ට මෙම plan එකරු.123 ක් රීලෝඩ්කිරීමෙන් හා මොබයිල් පසුගෙවුම් පාරිභෝගිකයන්ට#171# ඩයල් කිරීමෙන් සක්‍රිය කරගත හැකි අතර,#171# හරහාම අදාළ මොබයිල් අංකය රෙජිස්ටර් කර ගත හැක. මෙහිදී රෙජිස්ටර් කරන අනෙක් අංකය ඕනෑම ඩයලොග් මොබයිල් පෙරගෙවුම් හෝ පසුගෙවුම් සම්බන්ධතාවයක් විය හැක. මොබයිල් පෙරගෙවුම් පාරිභෝගිකයන්ට එම අංකය මසකට එක්වරක් කිසිඳු ගාස්තුවකින් තොරව වෙනස් කිරීමටද ඉඩසැලසේ.මොබයිල් පසුගෙවුම් පාරිභෝගිකයන්ට එම අංකය තමන් කැමති ඕනෑම අවස්ථාවකදී වෙනස්කිරීමට ඉඩසැලසෙන අතර ඒ සඳහා එක්වරකටරු. 100 බැගින් ගාස්තුවක් අයවේ.

Unlimited වාසිලබාදෙන Blaster පැකේජ අතරටඑක්වූ නවතම සාමාජිකයා වනCouple Blaster පැකේජය අප රටේ තරුණ තරුණියන්ගේ අවශ්‍යතාවයන් මැනවින් හඳුනාගෙනඒ අනුවම සකස් කර ඇති අතර,මෙම පැකේජය පවුලේ වැඩියෙන්ම අමතන අංකය හා අසීමිතව සම්බන්ධවීමටද යොදාගත හැක.මිලියන 15 කට අධික සිය පාරිභෝගිකයන්ට විශ්වසනීය මෙන්ම අඛණ්ඩ සම්බන්ධතාවයක් ලබාදීම වෙනුවෙන් ඩයලොග් ඉටුකළ කාර්යභාරයේ සුවිශේෂී සන්ධිස්ථානයක් ලෙස මෙම නවතම Couple Blaster පැකේජය හඳුන්වාදීම සැලකිය හැකිය.

නව අදහස දක්වන්න