සීමාවාසික වෛද්‍ය නිලධාරීන් 1,117 කට නව පත්විම් | දිනමිණ

සීමාවාසික වෛද්‍ය නිලධාරීන් 1,117 කට නව පත්විම්

සීමාවාසික වෛද්‍ය නිලධාරීන් 1,117 දෙනෙකුට පත්වීම් ලබාදීමට සෞඛ්‍ය අමාත්‍යාංශය කටයුතු යොදා තිබේ.
 
දිවයින පුරා රෝහල්වල පවතින වෛද්‍ය  පුරප්පාඩු වෙනුවෙන් මෙම පත් කිරීම් සිදු කර ඇත. 
 
ඊට අදාලව Online ක්‍රමවේදය ඔස්සේ පිළියෙල කරන ලද නාම ලේඛණය ඊයේ  (17) සෞඛ්‍ය අමාත්‍යාංශයේ වෙබ් අඩවියේ (www.health.gov.lk) පළ කිරීමට අවශ්‍ය කටයුතු සිදු කොට ඇති බවත්, එම නිලධාරීන් 2020.10.20 දින අදාල සේවා ස්ථාන සදහා සේවයට වාර්තා කළ යතු බවත් වැඩබලන සෞඛ්‍ය සේවා අධ්‍යක්ෂ ජනරාල් විශේෂඥ වෛද්‍ය එස්. ශ්‍රිධරන් මහතා පැවසීය.

නව අදහස දක්වන්න