තවත් කොවිඩ් ආසාදිතයින් 60 ක් හඳුනාගැනේ | දිනමිණ

තවත් කොවිඩ් ආසාදිතයින් 60 ක් හඳුනාගැනේ

 
තවත් කොවිඩ් ආසාදිතයින් 60ක් තහවුරු වු බව රජයේ ප්‍රවෘත්ති දෙපාර්තුමේන්තුව නිවේදනය කරයි
 
මෙම 60 දෙනාම දිවුලපිටිය කොවිඩ් පොකුරේ ආශ්‍රිතයන් වෙයි
 
මේ අනුව දිවුලපිටිය කොවිඩ් පොකුර 2222 දක්වා ඉහළ ගොස් ඇත

නව අදහස දක්වන්න