මොනරාගල වැව් - අමුණු සිඳී ගිහින්... | දිනමිණ

මොනරාගල වැව් - අමුණු සිඳී ගිහින්...

කලට වේලාවට වැසි නොලැබීම නිසා මොනරාගල දිස්ත්‍රික්කයේ 2020/2021 මහ කන්නයේ කුඹුරු අස්වැද්දීමේ කටයුතු මෙතෙක් ආරම්භ කිරීමට නොහැකි වී ඇත.

මොනරාගල දිස්ත්‍රික්කයේ වැව් වල ජල මට්ටම 50% කින් පමණ අඩුවී තිබෙන අතර අමුණු වල ජලයද සිඳී ගොස් ඇත. වෙනත් වර්ෂවලදී ඔක්තෝබර් මාසය ආරම්භයේ සිට මොනරාගල දිස්ත්‍රික්කයට වැසි ලැබෙන අතර සියලුම වාරිමාර්ග යෝජනා ක්‍රම යටතේ ඔක්තෝබර් 15 වන විට මහ කන්නය ආරම්භ කිරීමට ගොවීහු කටයුතු කරති. මෙවර මෙතෙක් වැසි නොලැබී ඇති අතර ප්‍රධාන වැව් වන යුදඟනාව වැව, සද්ධාතිස්ස වැව, සුගලාදේවිය වැව, මුතුකණ්ඩිය වැව, දඹේ වැව, මහකුරුල්ලන් පැලැස්ස වැව,කහ කුරුල්ලන් පැලැස්ස වැව, මහවැව යන වැව්වල ජල මට්ටමද කුඹුක්කන, බුත්තල, හුලංදාව සුදුපානවෙල, පැල්වත්ත, හොරබොක්ක සහ කුකුරම්පොල යන අමුණු වලද ජලය සිදී ගොස් ඇති බව මොනරාගල ප්‍රධාන වාරිමාර්ග ඉංජිනේරු පියතිස්ස බණ්ඩාර මහතා පැවසීය.

මේ වන විට වැව් සහ අමුණ වලට සම්බන්ධ “පෙර කන්න රැස්වීම්” පවත්වා ජලය මුදාහරින දින තීරණය කර ඇතත් වැසිජලය නොලැබීම නිසා කුඹුරු අස්වැද්දීම ආරම්භ කැකර නැත. ඡායාරූපයෙන් දැක්වෙන්නේ සම්පූර්ණයෙන්ම සිදී ගොස් ඇති තතණමල්විල මහවැව සහ දඹේවැවයි.

 ඩී.එස් ගුණතිලක - ඌව වෙල්ලස්ස විශේෂ

නව අදහස දක්වන්න