ගෝලීය කොරෝනා ආසාදිතයන් කෝටිහතරහමාර පනියි | දිනමිණ

ගෝලීය කොරෝනා ආසාදිතයන් කෝටිහතරහමාර පනියි

ලොවපුරා මෙතෙක් වාර්තා වී ඇති සමස්ත කොවිඩ් - 19 ආසාදිතයන් ප්‍රමාණය කෝටි හතර හමාර ඉක්මවා තිබේ. මේ වනවිට වාර්තා වන සමස්ත ආසාදිතයන් සංඛ්‍යාව 45,349,872 කි.
 
මෙම ආසාදිතයන්ගෙන් පහෙන් එකකට වඩා වැඩි ප්‍රමාණයක් වාර්තා වන්නේ අමෙරිකාවෙනි. එම ප්‍රමාණය 9,212,767 ක් වන අතර එය එක් රටකින් වාර්තා වන වැඩිම ආසාදිතයන් ප්‍රමාණයයි. අමෙරිකානුවන් මිලියනයකට වාර්තා වන ආසාදිතයන් ප්‍රමාණය 27,779 කි.
 
මීට අමතරව ඉන්දියාවෙන් ආසාදිතයන් මිලියන 08 ක් සහ බ්‍රසීලයෙන් මිලියන 05 ක් වාර්තා වේ.
 

නව අදහස දක්වන්න