එම්ටීවී චැනලයට වාරණයක් | දිනමිණ

එම්ටීවී චැනලයට වාරණයක්

අපහාසාත්මක ප්‍රවෘත්තියක් විකාශනය කිරීම සම්බන්ධයෙන් කොළඹ දිසා අධිකරණය විසින් එම්ටීවී චැනල් පුද්ගලික සමාගමට එරෙහි වාරණ නියෝගයක් නිකුත් කර තිබේ.

එලෙස වාරණ නියෝගයක් නිකුත් කර ඇත්තේ ජෝර්ජ් ස්ටුවර්ට් හෙල්ත් (පුද්) සමාගම විසින් ගොනු කරන ලද අපහාස නඩුවක් විභාගයට ගත් අවස්ථාවේ දීය.

එම සමාගම විසින් වේගවත් ප්‍රතිදේහජනක පරීක්ෂණ කට්ටල (rapid antigen) ආනයනය කිරීමක් පිළිබද සඳහන් කරමින් නොවැම්බර් 11, 13, 16 සහ 19 යන දිනයන්හි සිරස නිව්ස් ෆස්ට් තුළින් විකාශය කරන ලද ව්‍යාජ හා අපහාසාත්මක ප්‍රවෘත්ති කිහිපයක් සම්බන්ධයෙන් අදාළ පැමිණිල්ල ඉදිරිපත් කර තිබේ.

මහජනතාව නොමඟ යැවීම හා එමගින් ජෝර්ජ් ස්ටුවර්ට් හෙල්ත් සමාගම මෙන්ම එහි සභාපතිවරයාට අපහාස කිරීමේ අරමුණින් ද්වේෂසහගත ලෙස නිර්මාණය කරන ලද වැරදි ප්‍රවෘත්තියක් විකාශය කිරීම නිසා පැමිණිලිකරු විසින් රුපියල් බිලියන 2ක වන්දි මුදලක් ඉල්ලා ඇත.

නව අදහස දක්වන්න