බිංගිරියේ රුක් රෝපණ වැඩසටහනක් | දිනමිණ

බිංගිරියේ රුක් රෝපණ වැඩසටහනක්

බිංගිරිය ප්‍රාදේශීය සභාවේ සභාපති ඊ. එම්. දිමුත් තුෂාර ඒකනායක මහතාගේ උපදෙස් පරිදි පරිසර කමිටුව විසින් සංවිධාන කරන ලද රුක් රෝපණ වැඩසටහනක් පසුගියදා බිංගිරිය කඳුරුවැව වසමේ කඳුරුවැව වැව ආශ්‍රිතව බිංගිරිය සහකාර ප්‍රාදේශීය ලේකම් ඊ. එම්. පී. පී. ඒකනායක මහත්මියගේ ප්‍රධානත්වයෙන් පැවැත්විණි. මේ අවස්ථාවට පරිසර කමිටුවේ සභාපති ප්‍රාදේශීය සභා මන්ත්‍රී ජගත් පුෂ්පකුමාර, ප්‍රාදේශීය සභා මන්ත්‍රී එම්. සිරිල් වික්‍රමසිංහ යන මහත්වරුන් ද එක් වී සිටියහ.

ඒ.එම්.සරත් කුමාර - බිංගිරිය මධ්‍යම සමූහ

නව අදහස දක්වන්න