වසර පුරා කොවිඩ් පැවැතියත් අපරාධ නඩු ගොනු 9688ක වැඩ අවසන් නීතිපතිවරයාගේ සම්බන්ධීකරණ නිලධාරිනී | දිනමිණ

වසර පුරා කොවිඩ් පැවැතියත් අපරාධ නඩු ගොනු 9688ක වැඩ අවසන් නීතිපතිවරයාගේ සම්බන්ධීකරණ නිලධාරිනී

 

වසර පුරා පැවැති කොවිඩ් වසංගත තත්ත්වය හමුවේදීත් නීතිපතිවරයාගේ මෙහෙයවීමෙන් එම දෙපාර්තමේන්තුවේ නිලධාරීන් විසින් අපරාධ නඩු ගොනු 9688ක වැඩ අවසන් කර ඇති බව නීතිපතිවරයාගේ සම්බන්ධීකරණ නිලධාරිණී රජයේ අධිනීතිඥ නිශාරා ජයරත්න මෙනෙවිය පැවසුවාය. තවද විවිධ මහාධිකරණ හමුවේ අධිචෝදනා පත්‍ර 4019ක් ගොනුකර ඇති බව පවසන රජයේ අධිනීතිඥ නිශාරා ජයරත්න මෙනෙවිය සැකකරුවන් 3012 දෙනෙක් නිදහස් කිරීමටත් උපදෙස් ලබාදී ඇති බවද පැවසුවාය.

මහේස්ත්‍රාත් අධිකරණවල පැවැති නඩු ගොනු 2499ක් සඳහා නීතිපතිවරයාගේ උපදෙස් ලබාදීම සිදු කර ඇති බවද නීතිපතිවරයාගේ සම්බන්ධීකරණ නිලධාරිණී රජයේ අධිනීතිඥ නිශාරා ජයරත්න මෙනෙවිය වැඩිදුරටත් පැවැසුවාය.

කුමුදු හෙට්ටිආරච්චි

නව අදහස දක්වන්න