ඉදිරි කන්නයේ දී අනුරපුර හෙක්ටයාර් 122,713ක වී වගාවට පියවර | දිනමිණ

ඉදිරි කන්නයේ දී අනුරපුර හෙක්ටයාර් 122,713ක වී වගාවට පියවර

අනුරාධපුර දිස්ත්‍රික් ලේකම් ආර්. එම්. වන්නිනායක මහතා

ඉදිරි කන්නයේ දී අනුරාධපුර දිස්ත්‍රික්කයේ හෙක්ටයාර් එක් ලක්ෂ විසිදෙදහස් හත්සිය දහතුනක (122713) පමණ වී වගා කිරීමට බලාපොරොත්තුවන අතර ඉන් මහවැලි ප්‍රදේශ, මහා වාරිමාර්ග, මධ්‍ය වාරිමාර්ග, සුළු වාරිමාර්ගවල වී වගාවෙන් මෙට්‍රික් ටොන් ලක්ෂ පහක (500000) පමණ වී නිෂ්පාදනයක් මාස් කන්නයේ අපේක්ෂා කරනවා. එයින් වී මෙට්‍රික්ටොන් අසු දහසක් (80000) පමණ රජය විසින් මිලදි ගෙන අතිරික්තයක් සකස් කර ගැනීමට බලා පොරොත්තු වන බව අනුරාධපුර දිස්ත්‍රික් ලේකම් ආර්. එම්. වන්නිනායක මහතා සඳහන් කළේය. රජය මගින් වී සහල් බවට පත් කර සතොස හරහා පාරිභෝගික ජනතාවට ලබා ගත් තීරණය පිළිබඳ හා ඉදිරි කන්නයේ වගා කටයුතු පිළිබඳ ඉකුත්දා මාධ්‍ය වෙත අදහස් දක්වමින් මේ බව පවසා සිටි දිසාපතිවරයා ඒ පිළිබඳ තවදුරටත් මෙසේ ද පැවසීය.

රජය ගත් තීරණය අනුව අනුරාධපුර දිස්ත්‍රික්කයේ රජයේ ගබඩාවල පවතිව වී මෙට්‍රික් ටොන් පන්දහස් දෙසිය හතළිස් නවයක (5249) පමණ ප්‍රමාණයක් සුළු හා මධ්‍යම පරිමාණ වී මෝල් හිමියන් මගින් සහල් බවට පත්කර සතොසට ලබා දි සතොස මගින් පාරිභෝගිකයාට ලබා දීමට මේවනවිට පියවර ගෙන තිබෙනවා. එසේම ඉදිරි මාස් කන්නය අවසන් වන විට වී මෙට්‍රික් ටොන් අසුදහසක පමණ ප්‍රමාණයක් රජය මගින් මිල දී ගැනිමට අවශ්‍ය සැලසුම් දැනටමත් සකස් කර තිබෙනවා.

රජය විසින් මේ වනවිට හොඳ තීරණයක් අරගෙන තිබෙනවා. දැනට රජයේ ගලඩාවල වි අලෙවි මණ්ඩලය විසින් ලබා ගත්ත වී සුළු හා මධ්‍යම පරිමාණ වී මෝල් හිමියන් මගින් සහල් බවට පත්කර සතොසට ලබා දි සතොස මගින් පාරිභෝගිකයාට ලබා දීමට රජය මගින් තිරණය කර තිබෙනවා. පසුගිය කාලවල වි අලෙවි මණ්ඩලය මගින් ලබා ගත් වී ටෙන්ඩර් කර ලබා ගන්නා විට කුඩා හා මධ්‍ය පරිමාණ මෝල් හිමියන්ට වාසියක් සැලසෙන්නේ නෑ. ඒ නිසා මෙහිදි එම මෝල් හිමියන් පිළිබඳ සිතා බලා පාරිභෝගිකයන් ගැනත් කල්පනා කර මේ තීරණය අරන් තිබෙනවා.

ඒ අනුව දැනට අනුරාධපුර දිස්ත්‍රික්කයේ පසුගිය මහ කන්නයේ හා යල කන්නයේ ලබා ගත් වී තමා තිබෙන්නේ. යල කන්නයේ එතරම් වී ප්‍රමාණයක් ගබඩාවලට ලැබුණේ නෑ. එයට හේතුව යල කන්නයේ වී අස්වැන්න අඩුවු නිසා වී මිල පුද්ගලික වෙළඳ පළේ පාලන මිලට වඩා ගොඩාක් ඉහළ ගියා. ඒ නිසා වී අලෙවි මණ්ඩලයට ගොවියො වී ලබා දුන්නේ නෑ. නමුත් මාස් කන්නයේ ලබා ගත් වී තාම තිබෙනවා. එසේම අනුරාධපුර දිස්ත්‍රික්කයේ බඩ ඉරුගු ,කුරක්කන් ,රට කජු,,කව්පි,උදු ,සොයා, ඇතුළු අතිරේක බෝග වගාවන් හෙක්ටයාර් හැට දහසක (60 000) පමණ වගා කිරිමට සැලසුම් කර තිබෙන බව ද දිස්ත්‍රික් ලේකම් ආර්. එම්. වන්නිනායක මහතා වැඩිදුරටත් පවසා සිටියේය.

නව අදහස දක්වන්න