රන්ජන්ට වසර 4 ක බරපතළ වැඩ සහිත සිර දඩුවම් | දිනමිණ

රන්ජන්ට වසර 4 ක බරපතළ වැඩ සහිත සිර දඩුවම්

අධිකරණයට අපහාස කළේ යැයි චෝදනා එල්ල වු හිටපු රාජ්‍ය අමාත්‍ය රන්ජන් රාමනායක මහතාට බරපතළ වැඩ සහිත වසර 4ක සිරදඬුවමක් නියම කර ඇත.

නව අදහස දක්වන්න