මහ­ජන බැංකුවෙන් සුපිරි ගණයේ බැංකු පහ­සු­කම් | දිනමිණ

මහ­ජන බැංකුවෙන් සුපිරි ගණයේ බැංකු පහ­සු­කම්

නව ලොව දියුණු තාක්ෂ­ණය සහිත රට­වල ගනු­දෙ­නු­කාර භව­තුන් භුක්ති විඳින සුපිරි ගණයේ කාර්ය­ක්ෂම සහ වඩාත් පහසු සුපිරි ගනු­දෙ­නු­කාර සේවා මෙරට ජන­තා­වට හඳු­න්වා­දී­මට මුල් වූ මහ­ජන බැංකු පවුල තවත් පිය­ව­රක් ඉදි­රි­යට තබ­මින් පීපල්ස් පේ-වේ (People's PAYWAY) නමින් වේග­වත් ඩිජි­ටල් ගනු­දෙ­නු­කාර සේවා­වක් ආරම්භ කළේය.

ඒ අනුව ශ්‍රී ලංකාවේ බැංකු නොවන ප්‍රමු­ඛ­තම මූල්‍ය සමා­ග­මක් වන පීපල්ස් ලීසිං ඇන්ඩ් ෆිනෑන්ස් සමා­ගම හා එයට අනු­බ­ද්ධිත පීපල්ස් ඉන්ෂු­ව­රන්ස් සමා­ගම තම ගනු­දෙ­නු­ක­රු­වන්ගේ කාර්ය­බ­හුල දිවි­යට තවත් පහ­සු­වක් සල­ස­මින් ගනුදෙ­නු­ක­රු­වන් ගේ සිය­ලුම ගෙවීම් සිදු­කි­රීම සඳහා විවිධ පහ­සු­කම්වලින් සම­න්විත සේවා ජාල­යක් මහ­ජන බැංකු මව් සමා­ගම හා එක්ව හඳුන්වා දුනි.

මෙම නව­තම සේවා පහ­සු­කම පීපල්ස් පේ-වේ (People's PAYWAY) ලෙසින් හදුන්වා දී ඇති අතර මහ­ජන බැංකුවේ ස්වයං බැංකු­ක­රණ ඒකක මඟින් පීපල්ස් ලීසිං ඇන්ඩ් ෆිනෑන්ස් සමා­ගමේ ලීසිං වාරික, ණය වාරික, රන් ණය වාරික සහ අනෙ­කුත් ගෙවීම් මෙන්ම පීපල්ස් ඉන්ෂු­ව­රන්ස් සමා­ගමේ රක්ෂණ වාරික ගෙවීමේ පහ­සු­කම් දැන් සපයා තිබේ.

මෙම සුවි­ශේෂී සේවාව නිල වශ­යෙන් දියත් කිරීම පසු­ගි­යදා සිදු වූ අතර එම අව­ස්ථා­වට මහ­ජන බැංකුවේ සහ පීපල්ස් ලීසිං සමා­ගමේ සභා­පති සුජීව රාජ­පක්ෂ සහ පීපල්ස් ඉන්ෂු­ව­රන්ස් සමා­ගමේ සභා­පති ඉසුරු බාල­ප­ට­බැඳි් යන මහ­ත්ව­රුන් එක්ව සිටි­යහ.

එසේම මහ­ජන බැංකුවේ ප්‍රධාන විධා­යක නිල­ධාරී /සාමා­න්‍යා­ධි­කාරී රන්ජිත් කොඩි­තු­වක්කු , පීපල්ස් ලීසිං සමා­ගමේ ප්‍රධාන විධා­යක නිල­ධාරී /සාමා­න්‍යා­ධි­කාරී ෂමින්ද්‍ර මර්සි­ලින් , පීපල්ස් ඉන්ෂු­ව­රන්ස් සමා­ගමේ ප්‍රධාන විධා­යක නිල­ධාරී /සාමා­න්‍යා­ධි­කාරී දීපාල් අබේ­සේ­කර යන මහ­ත්ව­රුන් සහ එම ආය­තන තුනේ ජේෂ්්‍යඨ නිල­ධා­රීන් ද සහ­භාගී වූහ.

ජය­සිරි මුණ­සිංහ

 

නව අදහස දක්වන්න