‘හොඳම සූර්ය බල ශක්ති උපාංග සැපයුම්කරුවා’ බ්‍රැ‍න්ටෙල් ලංකා | දිනමිණ

‘හොඳම සූර්ය බල ශක්ති උපාංග සැපයුම්කරුවා’ බ්‍රැ‍න්ටෙල් ලංකා

ගෝලීය සූර්ය සහ බලශක්ති ගබඩා කර්මාන්තය සහතිකකරණයේ ප්‍රමුඛතම ආයතනයක් වන Joint Forces for Solar Global (JF4S) විසින් ‘තොග’ ගැනුම්කරුවන් සඳහා ‘2020 වසරේ ශ්‍රී ලංකාවේ ප්‍රමුඛතම PV සැපයුම්කරුවා’ යන සහතිකකරණය බ්‍රැන්ටෙල් ලංකා පෞද්ගලික සමාගමට ලබාදෙමින් එම සමාගම සම්මානයට පාත‍්‍ර කර තිබේ.

ජර්මනියේ බොන් නුවර මූලස්ථානය කර ගත් මූලික දත්ත මත පදනම් වන සමීක්ෂණ සහ උපදේශන සේවා ලබාදීමේ ගෝලීය විශේෂඥයකු වන EUPD රිසර්ච් සමාගම මේ සහතිකකරණය ලබාදී ඇත. 2020 වසරේදී දුන් මේ සම්මානය සඳහා ගෝලීය බලශක්ති පරිවර්තී වෙළඳපොළ 73ක ඉංජිනේරු, ප්‍රතිසම්පාදන සහ ඉදිකිරීම් ගනුදෙනුකරුවන් සහ ව්‍යාපෘති සංවර්ධකයන් පිළිබඳ කළ තක්සේරු සහ සමීක්ෂණ පාදක කර ගෙන තිබේ.

බ්‍රැන්ටෙල් ලංකා සමාගම විසින් ප‍්‍රමුඛතම ගෝලීය සන්නාමවලට අයත් සූර්ය බලශක්ති උපකරණ බෙදාහරින අතර SMA සහ GoodWe ඉන්වර්ටර් JA Solar PV පැනල මෙන්ම KBE solar DC කේබල මේ සන්නාම අතරට අයත් වේ. මෙමගින් ක්ෂේත්‍රයේ සිටින කීර්තිමත් ගෝලීය නිෂ්පාදකයන්ගේ අසමසම පුනර්ජනනීය බලශක්ති විසඳුම් සහිත අනර්ඝ නිෂ්පාදන සමාගම විසින් පාරිභෝගිකයන්ට ලබාදෙයි.

2020 සම්මාන ලබාදීමට ගැනුම්කරුවන් සහ අනිකුත් පාරිභෝගිකයන් වෙත දුන් ප්‍රමාණික සහ ගුණාත්මක ප්‍රශ්නාවලියක් මගින් එක්රැස් කර ගෙන තිබෙන දත්ත භාවිත කර ඇති අතර එහි පිළිතුරු විවිධ ප්‍රමිතිවලට අනුකූල වන සේ EUPD සමීක්ෂණ කණ්ඩායම විසින් විශ්ලේෂණය කර තිබේ.

 

නව අදහස දක්වන්න