අග්නිදිග ආසියාවේ විශාලතම ටයර් කම්හල ජනපති විවෘත කරයි | දිනමිණ

අග්නිදිග ආසියාවේ විශාලතම ටයර් කම්හල ජනපති විවෘත කරයි

දකුණු සහ අග්නිදිග ආසියාවේ විශාලතම ටයර් කර්මාන්තශාලාව ජනාධිපති ගෝඨාභය රාජපක්ෂ මහතාගේ ප්‍රධානත්වයෙන් අද (14) පස්වරුවේ විවෘත කෙරුණි.
 
හොරණ, වගවත්ත අපනයන සැකසුම් කලාපයේ මෙම නව කර්මාන්තශාලාව ඉදිකර තිබේ.
 
අති නවීන යුරෝපීය තාක්ෂණ ක්‍රමවේදයන්ගෙන් යුක්ත මෙම කර්මාන්තශාලාවේ නිෂ්පාදන වලින් වැඩි ප්‍රමාණයක් අපනයනය ඉලක්ක කරගනිමින් නිපදවේ.
 
කුඩා මෝටර් රථවල සිට දැවැන්ත බර වාහන දක්වා සියලු කාණ්ඩයේ ටයර් මෙම කර්මාන්තශාලාවේදී නිෂ්පාදනය කිරීමට නියමිතය.
 
මේ යටතේ රැකියා විශාල ප්‍රමාණයක්ද උත්පාදනයවනු ඇත.

නව අදහස දක්වන්න