පකිස්තානය අඳුරේ ගිල්වා රාජකාරිය පැහැර හළ විදුලි ලොක්කෝ 7ක් ගෙදර යැ‍ෙවති | දිනමිණ

පකිස්තානය අඳුරේ ගිල්වා රාජකාරිය පැහැර හළ විදුලි ලොක්කෝ 7ක් ගෙදර යැ‍ෙවති

පකිස්තානයේ ප්‍රධාන නගර රැසක් අඳුරේ තබමින් පසුගියදා සිදු වූ විදුලි බිඳ වැටීම ගැන පරීක්ෂණ සිදු කළ කණ්ඩායම එරට ප්‍රධාන පෙළේ විදුලි බලාගාරයක් වන ගුඩ්ඩු තාප බලාගාරයේ ඉහළ නිලධාරීන් 7 දෙනකු සේවයෙන් පහ කර ඇත.

රාජකාරි පැහැර හැරීම මේ අයට නැඟී ඇති චෝදනාවයි. මධ්‍යම විදුලි බල නිෂ්පාදන සමාගමේ නිවේදනයකට අනුව මේ 3 වැනි බලාකාර කළමනාකාරිත්වය යටතේ කටයුතු කරමින් සිටි මේ නිලධාරීන් සේවය පැහැර හැරීම නිසා විදුලි බල සැපැයුමට බාධා එල්ල වී ඇති බව අනාවරණය වී තිබේ. මේ ගැන අනාවරණය වී ඇත්තේ ඉකුත් සෙනසුරාදා රටේ ඇති වූ විදුලි බිඳ වැටීමට බලපෑ හේතු සෙවීම සඳහා රජයෙන් පත් කළ කමිටුවේ පරීක්ෂණයට අදාළවය.

නව අදහස දක්වන්න