සංගම් 4ක අතුරු කමිටු විසුරුවා නිලවරණ පැවැත්වීමේ සූදානමක් | දිනමිණ

සංගම් 4ක අතුරු කමිටු විසුරුවා නිලවරණ පැවැත්වීමේ සූදානමක්

ප්‍රින්ස් ගුණසේකර

නියමිත පරිදි නිලවරණ පැවැත්වීමට අපොහොසත් වූ හා පරිපාලනමය ගැටලුවලින් සමන්විත ජාතික ක්‍රීඩා සංගම් 4ක නිලවරණ පැවැත්වීමට ක්‍රීඩා සංවර්ධන දෙපාර්තමේන්තුව සූදානම් වෙයි. ගැසට් නිවේදනයක් මඟින් අතුරු කමිටු පත් කර ඇති හෑන්ඩ්බෝල්, කැරම්, හොකී හා ගොල්ෆ් යන ජාතික ක්‍රීඩා සංගම්වල නිලවරණ ඉදිරියේදී පැවැත්වීමට කටයුතු සැකසෙමින් පවතී.

එම ක්‍රීඩා සංගම් විසුරුවා හැර වෙන වෙනම අතුරු කමිටු සාමාජිකයන් පත් කිරීම හෝ තාවකාලික පියවරක් ලෙස ක්‍රීඩා අධ්‍යක්ෂ ජනරාල්වරයා යටතට පත් කිරීම යන දෙකෙන් එකක් ගැසට් නිවේදන මඟින් සිදු වී ඇති හෙයින් යළි නිලවරණ පැවැත්වීමේ නිවේදනය ද ගැසට් මඟින් ප්‍රකාශ කළ යුතුව තිබේ.

මේ ක්‍රීඩා සංගම්වල නීත්‍යනුකූලභාවය අහෝසි වී ඇති බවට ක්‍රීඩා හා තරුණ කටයුතු ඇමැති නාමල් රාජපක්ෂ මහතා වෙත ක්‍රීඩා සංවර්ධන දෙපාර්තමේන්තුව විසින් මීට මාස කිහිපයකට පෙර දැනුම්දී තිබූ අතර, මේ වෙනුවෙන් අවශ්‍ය නිර්දේශ හා උපදෙස් ගැනීමට ක්‍රීඩා ඇමැතිවරයා අදාළ ලිපිගොනු ජාතික ක්‍රීඩා සභාව වෙත යොමු කළේය.

කොරෝනා අර්බුදය ආරම්භ වූ වහාම ක්‍රීඩා පනතේ 31 වැනි වගන්තිය සමඟ කියවිය යුතු ක්‍රීඩා ඇමැතිවරයා විසින් සාදන ලද නියෝග කිහිපයක් මාස 6ක කාලයකට බලපැවැත්වෙන පරිදි ගැසට් මඟින් සංශෝධනය කිරීමට ක්‍රීඩා අමාත්‍යාංශය පියවර ගත් අතර, එම සියලු සංශෝධන මේ වසරේ ජනවාරි 1දා සිට යළිත් පෙර තිබූ පරිදිම ක්‍රියාත්මක බව එම ගැසට් නිවේදනයේම සඳහන්ව තිබිණි.

ක්‍රීඩා සංගම්වල නිලවරණ කමිටුව පත්කළ දින සිට දින 30ක් ඇතුළත එම කමිටුව විසින් ඡන්දදායක නාම ලේඛනය සකස් කළ යුතු වුවද, නව සංශෝධනය යටතේ එම කාල සීමාව දින 75ක් කිරීමත් ක්‍රීඩා සංගමයක ඡන්ද විමසීම භාරව කටයුතු කරන නිලවරණ කමිටුව පත්කිරීමෙන් අනතුරුව එහි පත්වීම් දින සිට මාස දෙකකට නොඅඩු කාලයක් තුළ නිලවරණ කමිටුව නාමයෝජනා කැඳවිය යුතු වුවත්, නව සංශෝධනය අනුව ඒ සඳහා දින 75ක කාලයක් දී තිබිණි.

නව අදහස දක්වන්න