දෙමළ ජනතාව සතුව දේශපාලන බලය තිබිය යුතුයි | දිනමිණ

දෙමළ ජනතාව සතුව දේශපාලන බලය තිබිය යුතුයි

දෙමළ ජනතාව සතුව දේශපාලන බලය තිබිය යුතු බව දෙමළ ජාතික සන්ධානයේ නායක ආර්. සම්පන්දන් මහතා පවසයි.

දෙමළ ජනතාවට නිසි ගෞරවයක් ඇතිව ජීවත් වීමටත් සාමානාත්මතාවයෙන් හා නීතියේ ආරක්ෂාව සහිතව ජීවත්වීමටත් අවශ්‍ය බැවින් ඒ සඳහා ඔවුන් අතේ දේශපාලන බලය තිබිය යුතු බව ඔහු පෙන්වා දෙයි. මේ රටේ දෙමළ ජනතාවගේ ස්වයං තීරණ අයිතියට ගරු කළ යුතු බව පෙන්වා දෙන ඒ මහතා මේ රටේ දෙමළ ජනතාව ගෞවරයෙන් සමානාත්මතාවයෙන් නීතියේ සුරක්ෂිතභාවය සහිතව ජීවත්වීමට නම් දේශපාලනමය අයිතියක් ඔවුන්ට තිබිය යුතු බවත් මෙය නව ආණ්ඩුක්‍රම ව්‍යවස්ථාවට ඇතුළත් විය යුතු බවත් ඔහු අවධාරණය කර සිටියි ඒ මහතා මේ බව කියා සිටියේ නව ආණ්ඩුක්‍රම ව්‍යවස්ථාව සකස් කිරීම වෙනුවෙන් වු විශේෂඥ කමිටුව වෙත සිය පක්ෂයේ යෝජනා ලබාදීමෙන් පසුව මාධ්‍ය වෙත අදහස් දක්වමිනිි.

සුභාෂිණී සේනානායක

නව අදහස දක්වන්න