සිලෝන් බිස්කට්ස් සහ CBL නැචුරල් ෆුඩ්ස් සමාගම් විශිෂ්ට සේවා ස්ථාන 40 අතරට | දිනමිණ

සිලෝන් බිස්කට්ස් සහ CBL නැචුරල් ෆුඩ්ස් සමාගම් විශිෂ්ට සේවා ස්ථාන 40 අතරට

සිලෝන් බිස්කට්ස් සමාගම හා CBL නැචුරල් ෆුඩ්ස් පුද්ගලික සමාගම ශ්‍රී ලංකාවේ විශිෂ්ටතම සේවා ස්ථාන 40 (40 Best Workplaces) අතරට පසුගියදා පැවති 'Great Place to Work® Sri Lanka 2020' සම්මාන ප්‍රදානෝත්සවයේදී තේරී පත් වුණි.

ආයතනය තුළ මෙන්ම කාබනික ආහාර නිෂ්පාදන සහ සැපයුම් දාමයට සම්බන්ධ කාන්තාවන් සවිබල ගැන්වීම සඳහා ගෙන ඇති උත්සාහයන් වෙනුවෙන් CBL නැචුරල් ෆුඩ්ස් පුද්ගලික සමාගම කාන්තාවන්ට සේවය සඳහා සුදුසු ශ්‍රී ලංකාවේ විශිෂ්ටතම සේවා ස්ථාන 10 (Best workplaces for women) අතරට තේරී පත්වීම කැපී පෙනුණි. තම මුළු සේවක පිරිසෙන් 85% කට වඩා වැඩි පිරිසක් වයස අවුරුදු 20-40 ත් අතරට අයත් වන CBL එක්ස්පෝට්ස් සමාගම, තරුණ පිරිස් සඳහා වඩාත් සුදුසු ශ්‍රී ලංකාවේ විශිෂ්ටතම සේවා ස්ථාන 10 (Best workplaces for Millenials) අතරට එක් විය.

මෙවර සහතිකකරණයට ඉදිරිපත් වූ CBL සමූහයේ, සිලෝන් බිස්කට්ස්, CBL නැචුරල් ෆුඩ්ස් හා CBL එක්ස්පෝට්ස් යන සමාගම් ත්‍රිත්වයම ශ්‍රී ලංකාවේ විශිෂ්ටතම සේවා ස්ථාන (Great Places to Work) ලෙස පිළිගැනීමට ලක් විය. තම ආයතනවල සේවකයන්ගේ හා සේවා පරිසරයේ අභිවෘද්ධිය උදෙසා ගෙන ඇති ක්‍රියා මාර්ග ඇඟයීමට ලක් කිරීම මේ සහතිකකරණයේ අරමුණ ‍වේ.

“අපගේ සමාගම් ශ්‍රී ලංකාවේ විශිෂ්ටතම සේවා ස්ථාන 40 අතරට අයත් වීම වගේම කාන්තාවන් සහ තරුණ පිරිස් සඳහා ශ්‍රී ලංකාවේ විශිෂ්ටතම සේවා ස්ථාන 10 අතරට අයත් වීමද විශාල ජයග්‍රහණයක්. එපමණක් නොව, නිරන්තරයෙන් CBL සමූහයේ මූලික හරයන්ට අනුගතව ව්‍යාපාර කටයුතු කිරීමට අප ගනු ලබන ප්‍රයත්නයන්ගේ ප්‍රතිඵලයක් ලෙසත් මේ ජයග්‍රහණ දැක්විය හැකියි“යනුවෙන් CBL සමූහයේ කළමනාකාර අධ්‍යක්ෂිකා ශ්‍යාමලී වික්‍රමසිංහ මහත්මිය පැවසුවාය.

 

නව අදහස දක්වන්න