බ්‍රන්ස්වික් වතුයායේ පවුල් 40ක් නිවාස ඉල්ලා පාරට බසිති | දිනමිණ

බ්‍රන්ස්වික් වතුයායේ පවුල් 40ක් නිවාස ඉල්ලා පාරට බසිති

වතු නිවාසවල ඉදි කිරීම් කඩිනමින් ආරම්භ කරනා ලෙස දේශපාලනාධිකාරියට බල කරමින් මස්කෙළිය බ්‍රන්ස්වික් තේ වතුයායේ වතු කම්කරුවෝ පසුගියදා උද්ඝෝෂණයක නිරත වූහ. මස්කෙළිය , බ්‍රන්ස්වික් තේ වතුයායේ නිවාස අහිමි වතු කම්කරු පවුල් 40ක් සඳහා එම වතුයායේ, ක්වීන්ස්ලන්ඩ් කොටසේ 2018 වසරේදී ඉදි කිරීම් ආරම්භ කළ නව නිවාස සංකීර්ණයේ නවතා දමා ඇති ඉදි කිරීම් කඩිනමින් ආරම්භ කර වතු කම්කරුවන්ට එම නිවාස දෙන ලෙස දේශපාලනාධිකාරියට බල කරමින් එම නිවාස හිමි කම්කරුවන් පිරිසක් මෙසේ උද්ඝෝෂණයක නිරත වූහ.

මේ උද්ඝෝෂණයට එක්ව සිටි වතු කම්කරුවන් මාධ්‍යට අදහස් දක්වමින් කියා සිටියේ, ඉකුත් රජයේ වතු නිවාස හා වතු යටිතල පහසුකම් අමාත්‍යව සිටි පළණි දිගම්බරම් මහතාගේ යෝජනාවක් අනුව නිවාස අහිමි වතු කම්කරු පවුල් 40ක් සඳහා මේ නව නිවාස සංකීර්ණයේ ඉදි කිරීම් කටයුතු 2018 වසරේදී ආරම්භ කළ බවත්, මැතිවරණයේදී රජයන් වෙනස් වීමෙන් පසුව නිවාස ඉදි කිරීම අතරමඟ නවතා දමා ඇති බවත්ය. නිවාස අහිමිව ඉතා අසරණ තත්ත්වයේ සිටිනා තමන්ට වත්මන් රජයේ පූර්ණ මැදිහත්වීමෙන් හෝ අතරමඟ නවතා දමා ඇති මේ නිවාස සංකීර්ණයේ ඉදි කිරීම් කටයුතු වහා ආරම්භ කර තමන්ට එම නිවාස ලබා දීමට කටයුතු කරනා මෙන් ඔවුහු ඉල්ලා සිටිති.

 

නව අදහස දක්වන්න