කඩවත්සතර අඩු ආදායම්ලාභී ජනතාවට නොමිලේ මහන මැෂින් | දිනමිණ

කඩවත්සතර අඩු ආදායම්ලාභී ජනතාවට නොමිලේ මහන මැෂින්

මාතර කඩවත් සතර ප්‍රාදේශීය ලේකම් කොට්ඨාසයේ අඩු ආදායම්ලාභී ජනතාවගේ ජීවන තත්ත්වය නඟා සිටුවීම අරමුණු කර ගනිමින් 50% දායකත්වය යටතේ ස්වයං රැකියා උපකරණ ලබා දීමේ වැඩසටහනක් මාතර කඩවත් සතර ප්‍රාදේශීය ලේකම් දීපිකා කේ. ගුණරත්න මහත්මියගේ ප්‍රධානත්වයෙන් ප්‍රාදේශීය ලේකම් කාර්යාල පරිශ්‍රයේ දී පසුගියදා පැවැත්විණි. මහන මැෂින් ඇතුළු උපකරණ ඒ අතර විය.

දකුණු පළාත් ක්‍රීඩා ග්‍රාම සංවර්ධන අමාත්‍යාංශයේ ප්‍රතිපාදන මත මෙම වැඩසටහන ක්‍රියාවට නංවන ලදි.

මාතර කඩවත් සතර ප්‍රාදේශිය ලේකම් කාර්යාලයේ ව්‍යවසාය සංවර්ධන නිලධාරි නිමාලි සේනානායක මහත්මියගේ සම්බන්ධීකරණයෙන් මෙය ක්‍රියාත්මක කෙරිණි.

නව අදහස දක්වන්න