අග­මැති ඉම්රාන් ඛාන් මහතා ජනා­ධි­පති මන්දි­ර­යේදී | දිනමිණ

අග­මැති ඉම්රාන් ඛාන් මහතා ජනා­ධි­පති මන්දි­ර­යේදී

දෙදින නිල සංචා­ර­යක් සඳහා මෙර­ටට පැමිණි පාකි­ස්තා­නයේ අග­මැති ඉම්රාන් ඛාන් මහතා ජනා­ධි­පති මන්දි­ර­යේදී ඊයේ (24) පෙර­ව­රුවේ ජනා­ධි­පති ගෝඨා­භය රාජ­පක්ෂ මහතා මුණගැසී සාකච්ඡා පැවැත්වූ අයුරු. 

නව අදහස දක්වන්න