සා/පෙළ සිසුන් වෙනුවෙන් පුද්ගලයින් ලියාපදිංචි දෙපාර්තුමේන්තුවෙන් නිවේදනයක් | දිනමිණ

සා/පෙළ සිසුන් වෙනුවෙන් පුද්ගලයින් ලියාපදිංචි දෙපාර්තුමේන්තුවෙන් නිවේදනයක්

මෙවර අධ්‍යයන පොදු සහතික පත්‍ර විභාගයට පෙනී සිටින සිසුන් වෙනුවෙන් පමණක් හෙට (26 ) දිනයේ පුද්ගලයින් දෙපාර්තුමේන්තුව විවෘතව තබන බව පුද්ගලයින් ලියාපදිංචි කිරීමේ කොමසාරිස් ජනරාල් පී.වී ගුණතිලක මහතා නිවේදනය කර ඇත
 
PDF File: 

නව අදහස දක්වන්න