අලුත් නුවර අලුත් සහල් මංගල්‍යයෙන්... | දිනමිණ

අලුත් නුවර අලුත් සහල් මංගල්‍යයෙන්...

අලුත් නුවර කීර්ති ශ්‍රී රාජමහා විහාරය සහ අලූත් නුවර මහදේවාලය කේන්ද්‍ර කරගනිමින් සබරගමු පළාත් ආණ්ඩුකාර ටිකිරි කොබ්බෑකඩුව, නියෝජ්‍ය කථානායක රංජිත් සියඹලාපිටිය, සබරගමු පළාත් සභාවේ ආණ්ඩු පක්ෂයේ හිටපු සංවිධායක හර්ෂ සියඹලාපිටිය යන මහත්වරුගේ ප්‍රධානත්වයෙන් සිදු වුණු අයුරු.

 දයාරත්න බණ්ඩාර කෑගල්ල දිස්ත්‍රික් සමූහ

නව අදහස දක්වන්න