හැඩ තිබුණට වැඩ නැති ඇඹිලිපිටිය ඔරලෝසුව | දිනමිණ

හැඩ තිබුණට වැඩ නැති ඇඹිලිපිටිය ඔරලෝසුව

ඇඹිලිපිටිය පල්ලේගම නගරයට මහත් අභිමානයක් ගෙනදුන් ඔරලෝසු කණුව වසර ගණනාවක සිටම වෙලාව නොයන අයුරු නගරයට යන එන හැම දෙනාටම සුපුරුදු දර්ශනයක් වී ඇත.

මෙම ඔරලෝසු කනුව සහ එම භූමිය මීට වසර දෙකකට පමණ ඉහත දී ඇඹිලිපිටිය සී.අයි.බී. පෞද්ගලික වෙළෙඳ ආයතනය මගින් අලංකාර කර තිබෙන අතර මීට වසරකට පමණ පෙර පරිසරයට හිතැති ඇඹිලිපිටිය තරුණ තරුණයන් පිරිසක් විසින් විචිත්‍ර වූ චිත්‍රවලින් තවත් අලංකාර කර ඇතත් එහි වෙලාවනම් අදාළ බලධාරීන් විසින් තවමත් සකස් කර නැත.

මෙම ඔරලෝසුවේ වෙලාව කඩිනමින් සකස් කර දෙන්නැයි ජනතාව අදාළ බලධාරීන්ගෙන් ඉල්ලති.

 

ඩබ්ලිව්. විදානපතිරණ - ඇඹිලිපිටිය සංචාරක

නව අදහස දක්වන්න