ප්‍රංශයෙන් ඉන්දියාවට නව රයිෆල් ප්‍රහාරක ගුවන් යානා 10ක් | දිනමිණ

ප්‍රංශයෙන් ඉන්දියාවට නව රයිෆල් ප්‍රහාරක ගුවන් යානා 10ක්

ඉන්දියානු ගුවන් හමුදාවේ ශක්තිය ඉහළ දැමීම සඳහා අවම වශයෙන් නව රයිෆල් ප්‍රහාරක ගුවන් යානා 10 පමණ ප්‍රහාරක යානා සමූහයට එක්වනු ඇතැයි වාර්තා වේ.

නව ප්‍රහාරක ගුවන් යානා එක්වීමත් සමඟ ඉන්දීය ගුවන් හමුදාවේ රයිෆල් ප්‍රහාරක ගුවන් යානා ප්‍රමාණය 21 දක්වා ඉහළ යනු ඇත. මේ වන විටත් නව ප්‍රහාරක ගුවන් යානා 11ක් ඉන්දීය ගුවන් හමුදාව සතුව ඇත.

ඉන්දීය ගුවන් හමුදාවේ ශක්තිය ඉහළ දැමීමට රයිෆල් ප්‍රහාරක ගුවන් යානා එක් කර ගැනීමේ කටයුතු පසුගිය වසරේදී ආරම්භ වූ අතර, කෙටි කාලයක් ඇතුළත එම ගුවන්යානා චීන දේශසීමා ප්‍රදේශය වන නැඟෙනහිර ලඩාක් හි සහ සෙසු දේශසීමා මුර සංචාර සඳහා යොදවනු ලැබීය.

වසර 2016 සැප්තැම්බර් මාසයේදී ඉන්දියාව රයිෆල් ප්‍රහාරක ගුවන්යානා 36ක් ප්‍රංශයෙන් ඇණවුම් කරනු ලැබූ අතර, මේ මස අවසන් වනවිට ඉන්දියාවට ළඟා වීමට නියමිත ප්‍රමාණය ඉන් 50%කට අධික වනු ඇත.

නව අදහස දක්වන්න