දරුවන්ගේ අධ්‍යාපනය නංවන්න 'ක්‍රවුඩ් ලර්නින්' මෘදුකාංගය නොමිලේ | දිනමිණ

දරුවන්ගේ අධ්‍යාපනය නංවන්න 'ක්‍රවුඩ් ලර්නින්' මෘදුකාංගය නොමිලේ

කැලණිය අධ්‍යාපන කලාපයේ පාසල් සිසු දරුවන්ගේ අධ්‍යාපනය නඟා සිටුවීම වෙනුවෙන් කැලණිය ශ්‍රී ලංකා නිදහස් පක්ෂ ප්‍රධාන සංවිධායක සම්පත් අලහකෝන් පදනම මගින් "ක්‍රවුඩ් ලර්න්" තාක්ෂණික මෘදුකාංගය නොමිලේ ලබා දීමට කටයුතු යොදා ඇත. මෙමගින් අන්තර්ජාලය මගින් නොමිලේ මාර්ගගත අධ්‍යාපනය හැදෑරීමට සිසු දරුවන්ට අවස්ථාව ලැබේ. ඒ යටතේ කැලණිය පිලපිටිය ජනාධිපති විද්‍යාලයේ සිසු දරුවන්ගේ අධ්‍යාපන කටයුතු වෙනුවෙන් "ක්‍රවුඩ් ලර්න්' මෘදුකාංගය සම්පත් අලහකෝන් පදනම මගින් නොමිලේ ලබාදීම පසුගියාදා (06) එම විද්‍යාලයේ පරිගණක විද්‍යාගාරයේදී සිදු කළේය.

මෙම අවස්ථාවට කැලණිය ශ්‍රී ලංකා නිදහස් පක්ෂ ප්‍රධාන සංවිධායක සම්පත් අලහකෝන්, විදුහල්පති ජී.ජී.එස්.එස්. චන්ද්‍රසිරි, කැලණිය ප්‍රාදේශීය සභාවේ මන්ත්‍රී තිලක් වීරසිංහ, අලෙවි සහකාර ත්‍රිශුල මාර්ලියන් ගුරුවරු සහ සිසු දරුවෝ පිරිසක් සහභාගි වූහ.

සුදත් පුබුදු කීර්ති - දෙල්ගොඩ සමූහ

නව අදහස දක්වන්න