පාට් දාලා දිනන්න - බජාජ් ජෙනුයින් පාර්ට්ස් කෑෂ්බැක් | දිනමිණ

පාට් දාලා දිනන්න - බජාජ් ජෙනුයින් පාර්ට්ස් කෑෂ්බැක්

ඩේවිඩ් පීරිස් මෝටර් කම්පැනි (ප්‍රයිවට්) ලිමිටඩ් විසින් බජාජ් ජෙනුයින් ස්පෙයාර් පාර්ට්ස් පාරිභෝගිකයන් වෙනුවෙන් හඳුන්වා දුන් නවතම දිනුම් ඇදීමේ තෑගි තරගය "පාට් දාල දිනන්න - බජාජ් ජෙනුයින් පාර්ට්ස් කෑෂ්බැක්" ලෙසින් පසුගියදා ආරම්භ කෙරුණි.

මේ තරගය මැයි 31වැනිදා දක්වා පැවැත්වෙන අතර සති 10ක් පුරා ජයග්‍රාහකයන් 150ක් සහ අවසන් මහා දිනුම් ඇදීමෙන් ජයග්‍රාහකයන් 03 දෙනකු තෝරා ගනු ලැබේ. ඩේවිඩ් පීරිස් මෝටර් කම්පැනි (ප්‍රයිවට්) ලිමිටඩ් බජාජ් ජෙනුයින් පාර්ට්ස් අලෙවි මධ්‍යස්ථානවලින් සහ ඩීලර්වරුන්ගෙන් රු. 2,500/= හෝ ඊට වැඩි මිලදී ගැනීම් කරන පාරිභෝගිකයන් මේ තරගයට සුදුසුකම් ලබයි.

සුදුසුකම් ලබන සියලු පාරිභෝගිකයන් අවසන් දිනුම් ඇදීම සඳහා ද සුදුසුකම් ලබන අතර, එහිදී තෝරා ගන්නා පළමු ජයග්‍රාහකයාට හිමි වන ත්‍යාගය ලෙස රුපියල් ලක්ෂ 5ක මුදලක් හිමි වේ. දෙවැනි ත්‍යාගය ලෙස රුපියල් ලක්ෂ 2.5ක් පිරිනැමේ. තෙවැනි තෑග්ග රුපියල් ලක්ෂයකි. බජාජ් යතුරුපැදි, ත්‍රිරෝද රථ සහ කියුට් රථවලට අවශ්‍ය ජෙනුයින් පාර්ට්ස් මෙරට එකම බෙදාහරින්නා වන ඩේඩිඩ් පීරිස් මෝටර් කම්පැනි (ප්‍රයිවට්) ලිමිටඩ් මේ වන විට මෙරට පාරිභෝගිකයන්ට බජාජ් ජෙනුයින් අමතර කොටස් හඳුනා ගන්නා ආකාරය පිළිබඳ දැනුවත් කර ඇත. එහිදී බජාජ් ජෙනුයින් අමතර කොටස් අසුරණය මත අලවා ඇති අලි පැංචා සලකුණ සහිත හොලෝග්‍රෑම් ස්ටිකරය සූරා මතු වන අංකය 0777 66 55 77 ට කෙටි පණිවුඩයක් යැවීමෙන් පසු ඩේවිඩ් පීරිස් මෝටර් කම්පැනි (ප්‍රයිවට්) ලිමිටඩ් වෙතින් ඔබ මිලදී ගනු ලැබුවේ බජාජ් නියම ජෙනුයින් අමතර කොටසක් බවට තහවුරු කළ කෙටි පණිවිඩයක් ලැබෙනු ඇත.

 

නව අදහස දක්වන්න