ස්ටාර් ගාමන්ට්ස් 11 වැනි කම්හල බුත්තලට | දිනමිණ

ස්ටාර් ගාමන්ට්ස් 11 වැනි කම්හල බුත්තලට

ප්‍රමුඛ‍ පෙළේ අන්තර්ජාතික ඇඟලුම් නිෂ්පාදන සමාගම් සමූහයක් වන ස්ටාර් ගාමන්ට්ස් සමූහය (Star) අති නවීන තාක්ෂණයෙන් සවිබල ගැන්වූ නවතම කර්මාන්තශාලාව මොනරාගල දිස්ත්‍රික්කයේ බුත්තලදී පසුගියදා විවෘත කරන ලදි. ශ්‍රී ලංකාවේ ප්‍රාදේශීය ආර්ථිකයේ සංවර්ධනය වෙනුවෙන් සහයෝගය දීමේ දැක්ම මූලික කර ගනිමින් මේ ස්ටාර් ගාමන්ට් කර්මාන්තශාලාව විවෘත කිරීමට කටයුතු කර ඇත. ශ්‍රී ලංකාවේ පවත්වාගෙන යන ස්ටාර් ගාමන්ට් සමූහයට එක්වන එකොළොස් වැනි කර්මාන්ත ශාලාව වන මෙය 1,000කට වැඩි පිරිසකට රැකියා අවස්ථා නිර්මාණය කර තිබේ.

ඇඟලුම් කම්හලක් සතුව තිබිය යුතු අති නවීන යටිතල පහසුකම් හා තාක්ෂණයෙන් බුත්තල ස්ටාර් ගාමන්ට් කම්හල සවිබල ගන්වා තිබෙන අතර, ලෝකයේ කීර්තිමත් ඇඟලුම් සන්නාමයන් සඳහා knit clothing නිෂ්පාදන සැපයීමට කටයුතු කරයි. ඇඟලුම් කම්හලෙන් සෑම මසකම රුපියල් මිලියන 60කට වැඩි සෘජු ආදායමක් දේශීය ප්‍රජාව වෙත ලැබෙන අතර, අමෙරිකා ඩොලර් මිලියන 12කට ආසන්න අපනයන ආදායමක් වාර්ෂිකව උත්පාදනය කරයි.

මේ අවස්ථාවට එක් වෙමින් Komar සමාගමේ සභාපති හා ප්‍රධාන විධායක නිලධාරී චාර්ලි කොමාර් මහතා මෙසේ පැවසීය. “ශ්‍රී ලංකාවේ ඇඟලුම් කර්මාන්තයෙහි සංවර්ධනය වෙනුවෙන් අප දක්වන කැපවීම මෙවැනි ආයෝජන මඟින් වැඩි දුරටත් තහවුරු කෙරෙනවා. ඒ වගේම මෙරට ග්‍රාමීය ආර්ථික පසුබිම සවිබලගැන්වීමටද මෙවැනි ආයෝජන මඟින් ලැබෙන්නේ විශාල දායකත්වයක්. ඇඟලුම් කර්මාන්තයෙහි අනාගතය වෙනුවෙන් මෙවැනි ආයෝජන අත්‍යවශ්‍ය වන අතර ඒ සඳහා අපගේ දායකත්වය උපරිමව ලබා දෙන්නට හැකිවීම අපට ආඩම්බරයක්. සාම්ප්‍රදායික චින්තනයෙන් බැහැර වෙමින් ඉදිරියට යන ප්‍රජාවන් හා සාර්ථක ව්‍යාපාරයන් ඇති කිරීම වෙනුවෙන් දායකත්වය දීමට අප මෙවැනි අභියෝගාත්මක ආයෝජනයන් කරන්නට පසුබට වන්නේ නෑ.”

 

නව අදහස දක්වන්න