චීන රොකට්ටුවේ සුන්බුන් ඉන්දියන් සාගරට | දිනමිණ

චීන රොකට්ටුවේ සුන්බුන් ඉන්දියන් සාගරට

චීනය විසින් අභ්‍යවකාශ ගත කළ 'ලෝන්ග් මාච් 5B' රොකට්ටුවේ සුන්බුන් මේ වන විට ඉන්දියන් සාගරයට පතිත වී ඇතැයි විදෙස් වාර්තා කරයි
 
විදෙස් මාධ්‍ය වැඩිදුරටත් වාර්තා කරන්නේ මාලදිවයිනට බටහිරින් ඉන්දියානු සාගරයට එම සුන්බුන් කොටස් ඇඳ වැටී තිබේ.
 
චීනය අභ්‍යවකාශ මධ්‍යස්ථානය තැනීම සඳහා අවශ්‍ය උපකරණ රැගෙන ගිය රොකට්ටුවක කොටසක් මෙලෙස පෘථිවියට කඩා වැටීමට ඇත
 

නව අදහස දක්වන්න