යකාබැඳි වැවට මිරිදිය මසුන් 15,000ක් | දිනමිණ

යකාබැඳි වැවට මිරිදිය මසුන් 15,000ක්

මොරගහකන්ද කලාපයේ තෝරපිටිය යකාබැඳි වැවට මිරිදිය මසුන් 15,000ක් මුදා හරින ලදි. සංවර්ධන මහවැලි රාජ්‍ය අමාත්‍ය සිරිපාල ගම්ලත් මහතාගේ ප්‍රධානත්වයෙන් මෙය සිදු කෙරිණි. මොර වැව යටතේ පුද්ගලයන් 53ක් ධීවර සමිතියක් ආරම්භ කර ධීවර කර්මාන්තයේ නිරත වී සිටී. ඔවුන්ගේ ආදායම් මාර්ග වැඩි දියුණු කර ගැනීම සඳහා මෙය සිදු කරන ලදි.

සරත් වෙලගෙදර - ඇළහැර

 

නව අදහස දක්වන්න