රුහුණු කතරගම මහා දේවාලයේ ඇසළ මහා පෙරහරේ අවසන් රන්දෝලි පෙරහර අති උත්කර්ෂවත්ව | දිනමිණ

රුහුණු කතරගම මහා දේවාලයේ ඇසළ මහා පෙරහරේ අවසන් රන්දෝලි පෙරහර අති උත්කර්ෂවත්ව

රුහුණු කතරගම මහා දේවාලයේ ඇසළ මහා පෙරහරේ අවසන් රන්දෝලි පෙරහර ඊයේ (23) උත්කර්ෂවත් අයුරින් වීදි සංචාරය කළ අයුරු. ඡායාරූපය - කතරගම සමූහ, කේ.ඩී. දේවප්‍රිය

 

නව අදහස දක්වන්න