බලධාරීන් සැලසුම් ප්‍රතික්ෂේප කිරීමෙන් රට අඳුරු අගාධයකට වැටීමේ අවදානමක් මතු වෙලා | දිනමිණ

බලධාරීන් සැලසුම් ප්‍රතික්ෂේප කිරීමෙන් රට අඳුරු අගාධයකට වැටීමේ අවදානමක් මතු වෙලා

ලංකා විදුලිබල මණ්ඩලයේ ඉංජිනේරුවරුන්ගේ සැලසුම් ප්‍රතික්ෂේප කරමින් බලධාරීන් කටයුතු කිරීම නිසා අනාගතයේ රට අඳුරු අගාධයකට වැටීමේ අවදානමක් මතුව ඇතැයි ලංවිම ඉංජිනේරු සංගමය චෝදනා කරයි.

‘‘ලංවිම ඉංජිනේරුවරුන්ගේ ගල් අඟුරු මාෆියාව‘‘ යනුවෙන් ව්‍යාජ බිල්ලෙක් මවමින් ගල් අඟුරු බලාගාර ප්‍රතික්ෂේප කිරීම නිසා අනාගතයේදී රටේ දැඩි විදුලි අර්බුදයක් හට ගනු ඇතැයි ද ලංකා විදුලිබල මණ්ඩලයේ ඉංජිනේරු සංගමයේ විධායක කමිටු සාමාජික චරිත ජයනාත් මහතා පැවසීය.

ලංවිම ඉංජිනේරුවන් එදා සිටම මේ දක්වා අඩු වියදම් විදුලිබල ජනන ක්‍රමයක් වන ගල් අඟුරු බලාගාරවල අවශ්‍යතාව මතු කළ බවද ජයනාත් මහතා කීය.

සූර්යබල පැනල කර්මාන්තකරුවන් සහ රාජ්‍ය නොවන සංවිධාන එජන්තයන් ලාබ ලැබීමේ අපේක්ෂාවෙන් බලධාරීන්ට සහ රටට වැරැදි චිත්‍රයක් මවා ඇතැයි ද ඔහු පැවසීය.

නව අදහස දක්වන්න