ලිට්රෝ ගෑස් සමාගමේ සභාපති තෙෂාර ජයසිංහ | දිනමිණ

ලිට්රෝ ගෑස් සමාගමේ සභාපති තෙෂාර ජයසිංහ

සුභාෂිණී සේනානායක

ආයතන ගණනාවක සභාපතිත්වය දැරූ තෙෂාර ජයසිංහ මහතා ලිට්රෝ ගෑස් සමාගමේ සභාපතිවරයා ලෙස පත් කර තිබේ. මහා භාණ්ඩාගාරයේ ලේකම් එස්. ආර්. ආටිගල මහතා විසින් ඒ මහතාගේ පත්වීම සම්බන්ධ ලිපිය යොමු කර තිබේ. ජාතික තරුණ සේවා සභාවේ සභාපතිවරයා ලෙස කලක් කටයුතු කළ ඒ මහතා මෙරට තරුණ තරුණියන් වෙනුවෙන් විශාල වැඩ කොටසක් කිරීමට සිය දායකත්වය දුන්නේය.

පෞද්ගලික අංශයේ ආයතන ගණනාවකට සිය දායකත්වය ලබා දී ඇති ඒ මහතා කොළඹ විශ්ව විද්‍යාලයෙන් පශ්චාද් උපාධියද ඕස්ට්‍රේලියාවේ සිඩ්නි විශ්වවිද්‍යාලයේ පරිගණක උපාධිය ඇතුළු විශ්වවිද්‍යාල රැසක සිය අධ්‍යාපන කටයුතු සිදු කර ඇත.

නව අදහස දක්වන්න